Møtedokumenter

Møteplan 2022

  • Hver siste onsdag i måneden, minus juli og desember. 
  • Alle møtene holdes i klubbhuset og starter kl. 18.

Faste saker

Følgende faste saker behandles på alle møtene:

  1. Regnskapsrapport foregående måned - Du kan følge regnskapet løpende ved å logge deg inn i Onestop reporting. 
  2. Rapport utestående medlems- og treningsavgifter foregående måned.
  3. Kartleggingsskjema avdelingene.
  4. HMS- avviksrapport
  5. Vedtaksprotokoll ledergruppa.

Innkallinger, sakspapirer og protokoller

MØTE LEDERGRUPPA 25.11.2021

MØTE LEDERGRUPPA 03.03.2021

MØTE LEDERGRUPPA 02.12.2019 (FLYTTET FRA 28.11.2019)

MØTE LEDERGRUPPA 24.10.2019

MØTE LEDERGRUPPA 26.09.2019

MØTE LEDERGRUPPA 29.08.2019

MØTE LEDERGRUPPA 20.06.2019

MØTE LEDERGRUPPA 23.05.2019

MØTE LEDERGRUPPA 11.04.2019

MØTE LEDERGRUPPA 28.02.2019

MØTE LEDERGRUPPA 31.01.2019

MØTE MED STYRET 12.12.2018

MØTE LEDERGRUPPA 28.11.2018

- Utkast budsjett 2019

MØTE LEDERGRUPPA 25.10.2018

- Utkast budsjett 2019

MØTE LEDERGRUPPA 26.09.2018

MØTE LEDERGRUPPA 30.08.2018

MØTE LEDERGRUPPA 20.06.2018

MØTE LEDERGRUPPA 23.05.2018

STYRESEMINAR 03.05.2018

MØTE LEDERGRUPPA 12.04.2018

ÅRSMØTE 22.03.2018

MØTE LEDERGRUPPA 26.02.2018

MØTE LEDERGRUPPA 10.01.2018