Barneidrettsansvarlig

Velkommen som barneidrettsansvarlig i Sagene IF!

På denne siden finner du den informasjonen du trenger for å løse dine oppgaver på en god måte.

Bakgrunn

Styret skal iht §18.2 i Sagene IFs lov oppnevne en ansvarlig for barneidrett. Det kan være en tillitsvalgt eller en ansatt. Oppgaven til BIA er i hovedsak å påse av klubbens aktivitet drives i henhold til idrettens barnerettigheter og bestemmelser om barneidrett. Med barneidrett menes idrettsaktivitet for barn til og med det året de fyller 12 år.

Mandat og oppgaver

Styret har vedtatt mandat for barneidrettsansvarlig, du finner det her.


Oppgaver:

 • Sikre gode rutiner for å informere medlemmene om bestemmelsene og rettighetene.
 • Påse at bestemmelsene og rettighetene er forankret i styret, avdelinger, drift og arrangement, og kunne forklare hvorfor dette er viktig.
 • Sørge for at klubben har gode rutiner for å ta imot og blir kjent med foreldre slik at alle får info om hva medlemskap innebærer.
 • Jobbe for at idrettene samarbeider, koordinerer og videreutvikler et bredt aktivitetstilbud til barn (utviklingsplanen).
 • Arbeide for at klubbens kostnader blir holdt på et rimelig nivå.
 • Bidra til at alle barn blir inkludert i idretten, uavhengig av bakgrunn.


Idrettens barnerettigheter og bestemmelser om barneidrett

 • Vedtatt av idrettstinget, verktøy for å sikre god idrettsaktivitet for barn, gjelder hele norsk idrett.
 • Barnerettighetene:
 • Verdiene som skal ligge til grunn for barneidretten i Norge. Rettighetene ble første gang vedtatt på Idrettstinget i 2007 og baserer seg på FNs barnekonvensjon.Gjelder for alle barn uavhengig av kjønn, etniske bakgrunn, livssyn, seksuelle orientering, vekt/fysiske utvikling og funksjonshemning. Verdiene: Trygghet, vennskap og trivsel, mestring, påvirkning, frihet til å velge, konkurranser for alle, på barns premisser. Inneholder også en utviklingsplan som sier noe om hva en skal fokusere på på de ulike alderstrinnene for å sikre størst mulig variasjon og muligheter for stor bevegelseserfaring.
 • Verdiene som skal ligge til grunn for barneidretten i Norge. Rettighetene ble første gang vedtatt på Idrettstinget i 2007 og baserer seg på FNs barnekonvensjon.Gjelder for alle barn uavhengig av kjønn, etniske bakgrunn, livssyn, seksuelle orientering, vekt/fysiske utvikling og funksjonshemning.
 • Verdiene: Trygghet, vennskap og trivsel, mestring, påvirkning, frihet til å velge, konkurranser for alle, på barns premisser.
 • Inneholder også en utviklingsplan som sier noe om hva en skal fokusere på på de ulike alderstrinnene for å sikre størst mulig variasjon og muligheter for stor bevegelseserfaring.
 • Bestemmelser om barnerettigheter:
 • Regler som gjelder barneidretten der brudd kan straffes med sanksjoner. I første rekke regulerer de deltakelsen på konkurranse på ulike nivåer for de ulike aldersgruppene.
 • Regler som gjelder barneidretten der brudd kan straffes med sanksjoner.
 • I første rekke regulerer de deltakelsen på konkurranse på ulike nivåer for de ulike aldersgruppene.
 • Last ned brosjyre om barnerettighetene og bestemmelsene her.
 • Les om barneidrett på idrettsforbundets sider her.

Kurs

 • Delta på ulike tiltak i Oslo idrettskrets hvor barneidrettsbestemmelser og rettigheter tas opp.
 • Gjennomføre e-læringsmodulen «Barneidrettens verdigrunnlag» som finnes på kurs.idrett.no.