Sikkerhet

Rutiner ved brannalarm

  1. Sagene IFs vakt i gul vest har ansvar for å melde fra til brannvesenet og evakuere bygningen.
  2. Gå rolig og så raskt som mulig ut av bygningen via nærmeste nødutganger (Alle skal ut!)
  3. Ikke bruk heisen, funksjonshemmede som ikke kan gå må hjelpes ut.
  4. Møt opp på oppsamlingsplassen som er:
  5. Bli ute til brannvesenet har gitt beskjed om at det er ok å gå inn igjen.

Bruk av hjertestarter

  1. Det er hjertestarter i klubbhuset, den henger på veggen ved kiosken mot garderobene.
  2. Den henger i et lite hvitt skap som er tilgjengelig for alle bruker av huset. 
  3. Hjertestarteren forklarer hva du skal gjøre når du åpner den.
  4. Alle brukerne av klubbhuset er velkommen på gratis førstehjelpskurs for å lære å bruke hjertestarteren, vi legger ut info om kurs på våre nettsider.