Vakter

Skal du være vakt i klubbhuset?
På denne siden finner du all nødvendig info for å løse oppgaven på best mulig måte.

Info til frivillige vakter

Vakttider

Arbeidstider:

  • Mandag - fredag kl. 16- 22.30
  • Lørdag og søndag kl. 08.30- 18.30

Det skal alltid være to personer på vakt samtidig (vakt 1 og vakt 2 i vaktlisten), disse har samme arbeidstid og kommer fra 2 forskjellige idretter/lag. Det betyr at et lag aldri skal stille med mer enn EN person på vakt samtidig.

Avdelingene/ lagene kan selv velge å dele opp de vaktene de har fått i flere deler, slik at ikke hver vakt blir så lang.

Nøkler

  • Vakta henter nøkkelkort i nøkkelboksen som henger på veggen ved garasjene til klubbhuset (på andre siden av tribunene).
  • Boksen er svart og er merket med "KH vakt", koden får du av din lagleder.
  • Hold kortet foran kortleseren ved hovedinngangen, trykk på døråpneren.
  • For å åpne dører: hold korter foran kortleseren. For å låse dører: hold kortet foran kortleseren en gang til mens døren er åpen.
  • Alle andre nøkler og kort du trenger finner du i kiosken/ vaktbua.
  • Kortet må legges tilbake i i boksen igjen etter endt vakt.

Uvant med nøkkelkort? Du finner en bruksanvisning/ oppskrift her.

Anleggene i idrettsparken - Info og aktivitet

Du finner informasjon om og oversikt over aktiviteten i alle rom/ saler i klubbhuset og i anleggene i Voldsløkka idrettspark her.

Vaktvikarer

Har du ikke anledning til å ta den vakta du er satt opp på?
Da kan du gjøre en avtale med en av vaktsvikarene i listen under om at de tar din vakt mot betaling.

Ragnhild W. Dahl

Du må da betale dem for dette, koster 100 kr pr time, overføres via Vipps direkte til vaktvikaren.

Vaktsvikarer:

Ragnhild W. Dahl