Vakter

Skal du være vakt i klubbhuset? På denne siden finner du all nødvendig info for å løse oppgaven på best mulig måte.

Det er Oslo kommune som eier klubbhuset og anleggene på Voldsløkka, det betyr at alle er bygget og vedlikeholdt med dine skattepenger. Sagene IF har driftsavtaler med kommunen på klubbhuset, landhockeybanen/kunstisen, Bjølsen kunstgress, tennisbanene og det gamle garderobeanlegget. At vi har en driftsavtale betyr at vi skal tilrettelegge for aktivitet og at vi har ansvar for tilsyn med anlegget. For å drifte et anlegg får Sagene IF enten et driftstilskudd og/eller vi får bruksrett til deler av anlegget/tiden på anlegget, vi får også enerett til å drive kiosk. Driftstilskuddene vi får et svært viktig for Sagene IFs økonomi, de utgjør omlag 1/3 av alle våre inntekter. Det betyr at når du sitter frivillig vakt så bidrar du i stor grad til aktiviteten i Sagene IF, og til at det fortsatt er billig å være med hos oss. I løpet av et år er det omlag 600 ulike frivillige vakter i klubbhuset og omlag 300 i Bjølsenhallen. Det er ganske rått! Tusen takk for ditt bidrag!

 

Vaktene har ansvar for 3 ting (i prioritert rekkefølge);

 1. Å gjøre det hyggelig for alle å være på klubbhuset og på Voldsløkka - Dette er det viktigste for oss! Den kvelden du har vakt er du vårt  ansikt utad. 
 2. Å passe på at alt er i orden og ser bra ut på alle anlegg - Dette er vår oppgave i driftsavtalene, at du er tilstede forebygger også hærverk/innbrudd.
 3. Å drive kiosken - Er viktig for det sosiale og for vår økonomi, for helsa til besøkende og for vakta etter deg er det viktig at du holder det rent/ryddig! 

Vakta har en rekke oppgaver på klubbhuset og på alle øvrige anlegg. Disse er beskrevet i sjekklisten, den finner du både under og i kiosken. På sjekklisten krysser du av oppgavene etterhvert som du har gjort dem og du noterer eventuelle feil/mangler (lyspære somhar gått, mål som har gått i stykker, dører som ikke funker, varer som mangler, ruter som har knust.....) eller gode ideer/innspill, før du signerer på slutten av vakta. Vår driftsleder går gjennom din sjekkliste på morgenen dagen etter og sørger for å ta tak i det som må tas tak i. Det er viktig å påpeke at vaktene ikke bare har oppgaver i klubbhuset, men også på tennisbanene, kunstgresset, kunstisen/landhockeybanen....alle anleggene vi har driftsavtale på. Det er derfor dere er to vakter sammen, slik at en av dere kan gå runder i huset og på øvrige anlegg (plukke søppel, sjekke for feil/mangler, melde fra om uhell som feks lekkasjer/knuste ruter o.l. før det blir for dyrt, forebygge og oppdage hærverk/mobbing osv). For at Sagene IF skal klare å overholde våre forpliktelser i driftsavtalene og få de driftstilskuddene vi er avhengig av, så er det svært viktig at alle oppgavene i sjekklisten gjøres. 

KORONA: 

OPPDATERT 10. MARS 2021:

 • DET KAN KOMME RASKE ENDRINGER I VAKTORDNINGEN UNDER KORONA PGA RASKT SKIFTENDE SMITTEVERNREGLER. VI OPPDATERER KORONA- AVSNITTET UNDER SÅ RASKT VI KAN I TRÅD MED GJELDENDE SMITTEVERNREGLER. ER DU USIKKER PÅ HVA SOM GJELDER, TA KONTAKT MED DAGLIG LEDER PÅ EPOST (POST@SAGENEIF.COM)
 • PGA BYRÅDETS INNSTRAMMINGER I SMITTEVERNREGLENE 9. MARS 2021, SÅ VIL KLUBBHUSET HA SVÆRT BEGRENSET BRUK I PERIODEN FOM 10. MARS TOM 20. MAI. HUSET VIL DA KUN VÆRE ÅPENT FOR VÅRE VAKTER, ANSATTE, LEDERE OG DE AV VÅRE IDRETTER/LAG SOM SKAL TRENE, OG OGSÅ DISSE HAR BEGRENSET TILGANG. KIOSK OG GARDEROBER HOLDES STENGT. VAKTENES ARBEIDSTID REDUSERES OGSÅ TIL MAN - FRE KL. 16- 21.30, LØ KL. 11- 16 OG SØN KL. 11-18. ALLE DETALJER ER BESKREVET I KORONA- AVSNITTET UNDER. 
 • OPPSTÅR DET VANSKELIGE DISKUSJONER OM HVA SOM ER LOV OG IKKE, TA KONTAKT MED DAGLIG LEDER (92660636). 

Info til frivillige vakter

Vakttider

Arbeidstider:

 • Mandag - fredag kl. 16- 22.30
 • Lørdag og søndag kl. 08.30- 18.30

Arbeidstider under Korona (Fom 10. mars tom 29. april 2021):

 • Mandag - fredag kl. 16- 21
 • Lørdag: 11.00-16.00
 • Søndag: 11.00-18.00

Det skal alltid være to personer på vakt samtidig (vakt 1 og vakt 2 i vaktlisten), disse har samme arbeidstid og kommer fra 2 forskjellige idretter/lag. Det betyr at et lag aldri skal stille med mer enn EN person på vakt samtidig.

 

Avdelingene/ lagene kan selv velge å dele opp de vaktene de har fått i flere deler, slik at ikke hver vakt blir så lang.

Nøkler

 • Vakta henter nøkkelkort i nøkkelboksen som henger til høyre for hovedinngangen som vender mot gressletta. 
 • Vakta får koden til nøkkelboksen av sin lagleder, den skal ikke deles med noen. 
 • Vakta låser opp hoveddøra ved nøkkelboksen ved å holde kortet i lboksen foran kortleseren ved hovedinngangen. Døra vil da låse seg igjen med en gang. 
 • For å låse opp begge hoveddørene slik at de holder seg ulåst for brukerne i åpningstidene: I kiosen (øverste skuff under kassa) ligger et kort merket "Toggle". Hold dette kortet foran kortleseren mens døren holdes åpen (helt åpen). 
 • For å låse igjen hoveddørene når vakten er over: Hold kortet merket "Toggle" foran kortleseren mens døren holdes åpen (helt åpen). Start med hoveddøra mot skøytebanen. 
 • Kortet må legges tilbake i i nøkkelboksen igjen etter endt vakt.
 • Alle andre nøkler og kort du trenger finner du i kiosken/ vaktbua.

Uvant med nøkkelkort? Du finner en bruksanvisning/ oppskrift her.

Oppgaver

Vaktas oppgaver: 

Til vanlig: 

 1. Være tilgjengelig på vakttelefonen
 2. Holde hus og anlegg åpne for brukerne. 
 3. Lese brannrutinene og sørge for at ingen nødutganger er blokkert. 
 4. Sjekke at alt er i orden og at alt ser bra ut på alle anlegg ute og inne.
 5. Melde fra om feil, mangler, hærverk, ting som ikke virker.....
 6. Drive kiosken og påse at den (inkludert lager) er ryddig og rent etter endt vakt. 
 7. Sørge for at møterommene er klare til bruk og påse at de blir ryddet etter bruk. 
 8. Holde orden på bruken av garderobene og dommergarderobene.
 9. Sjekke at alle toaletter ser ok ut og fylle på med papir og såpe.
 10. Plukke søppel på alle anlegg og tømme alle søppelkasser på klubbhuset.
 11. Sørge for at uvedkommende ikke oppholder seg i klubbhuset.
 12. Svare på spørsmål fra publikum og brukere. 
 13. Lukke og låse etter stengetid.

Anleggene i idrettsparken - Info og aktivitet

Du finner informasjon om og oversikt over aktiviteten i alle rom/ saler i klubbhuset og i anleggene i Voldsløkka idrettspark her.

Rutiner ved brannalarm

Sagene IFs hallvakt har ansvar for:

 1. Å varsle - Meld fra til alle i hallen, ring brannvesenet tlf 110.
 2. Å redde - Få alle ut, hjelp brannvesenet med evakueringen.
 3. Å slokke - Prøv å slokke med brannslange eller håndslukkingsapparat.

Viktig: 

 • Rekkefølgen på punktene over må du vurdere selv ut fra situasjonen, det viktigste er å få tilkalt hjelp!
 • Lukk alle dører etter deg, så brann og røyk spres minst mulig.
 • Ha på deg den gule vaktvesten som ligger i kiosken.
 • Møte opp på oppsamlingsplassen som er: Landhockeybanen (kunstgresset utenfor hovedinngangen)

Korona!

Sagene IF følger alle smittevernregler som vi har fått av anleggseier Oslo kommune. Du finner disse reglene her.

Det betyr at vaktene har noen ekstra ting å passe på:

 • Det er ikke lov å oppholde seg i huset for andre enn våre vakter, ansatte, ledere og de som skal hente utstyr til trening. Det er vakten sin oppgave å passe på dette. Prøv å vær streng, men hyggelig samtidig (ikke lett!)
 • Alle som besøker klubbhuset skal registrere seg med sin telefon i vårt registreringssystem, og det er vaktene sitt ansvar å passe på at det skjer. Det henger info om dette i klubbhuset og det er lagt ut her
 • Alle skal ta på Antibac når du går inn og ut av bygget, dispensere henger på søylene ved hver inngang (påfyll til dispenserne finner du på lageret i kiosken. Dette er vakten sitt ansvar å minne besøkende på dette.
 • Alle skal holde 1- 2 meter avstand til hverandre inne i huset.  Maske skal brukes hvis dette er utfordrende. Gi gjerne en av våre masker til brukere som mangler. 
 • Kiosken er som hovedregel stengt for salg. Hvis vi åpner for salg er det kun etter avtale med kommunen og under publikumstiden på isen i helgene (siste dag 21. mars). Da vil du få beskjed på forhånd, vi vil sette inn flere vakter, vareutvalget vil begrenses og all mat/drikke må tas med ut etter kjøp. Du som vakt må gjerne oppholde deg i kiosken, slik at du holder tilstrekkelig avstand til brukerne. 
 • Garderobene er stengt, så hold døren inn til garderobegangen låst hele tiden. Det er heller ikke lov å oppholde seg i garderobegangen eller oppbevare ting i garderobene. 
 • Festsalen skal kun brukes av Etter skoletid (slutt kl. 17), og skal holdes låst for alle etter det. Søppelkassen utenfor festsalen skal tømmes hver kveld. 
 • Resten av 2. etasje skal kun brukes av ansatte/ledere, de kan kun være 10 stk, de må booke i forkant (oversikt ligger i kiosken) og vaske av håndtak/flater etter seg. Holde hele gangen låst hvis rommene ikke brukes og lås hvert møterom etter bruk.    
 • Vi har egne Korona- vakter fra bydelen som passer på at reglene utendørs følges. De har gule vster, har pauserom på stjerna og stripa og har en arbeidslader med seg.
 • Reglene utendørs:
  • Uorganisert aktivitet for seniorer frarådes.
  • Barn og ungdom U20 kan trene organisert i grupper på 20 og trengr ikke følge 1m regelen.
  • Seniorer +20 kan kun trene organisert i grupper på 10 og med 1 meters avstand.  

Du må også passe på deg selv!

 • Opphold deg mest mulig bak disken og sett opp pleksiglasset. 
 • Det ligger hansker og masker i skuffene under kassa, bruk disse ved behov. 

Vaktvikarer

Har du ikke anledning til å ta den vakta du er satt opp på?

Da kan du gjøre en avtale med en av vaktsvikarene i listen under om at de tar din vakt mot betaling. Det er kun lov å benytte vaktvikarene i listen under, ingen andre, disse har fått arbeidskontrakt og opplæring av oss. Du må da betale dem for dette, koster 100 kr pr time, overføres via Vipps direkte til vaktvikaren.

 

Vaktvikarer:

 • Sara Ptrine Moe, tlf: 93889020
 • Elisabeth Høvås, tlf: 92610788
 • Lars Øxning Eriksen, tlf: 41723056
 • Hege Petrogalli, tlf: 94894934 (helst sms, jobber ettermiddag/kveld)
 • Ueal Ukbastion; tlf: 94100531
 • Annika Zangenfeind, tlf: 41112408 (helst sms)
 • Zen Al Yasri, tlf: 48451588
 • Fatou Jagne, tlf: 93065534
 • Svein Håvard Nordnes Skjelvik, tlf: 93028419