Vakter

Skal du være vakt i klubbhuset? På denne siden finner du all nødvendig info for å løse oppgaven på best mulig måte.

Det er Oslo kommune som eier klubbhuset og anleggene på Voldsløkka, det betyr at alle er bygget og vedlikeholdt med dine skattepenger. Sagene IF har driftsavtaler med kommunen på klubbhuset, landhockeybanen/kunstisen, Bjølsen kunstgress, tennisbanene og det gamle garderobeanlegget. At vi har en driftsavtale betyr at vi skal tilrettelegge for aktivitet og at vi har ansvar for tilsyn med anlegget. For å drifte et anlegg får Sagene IF enten et driftstilskudd og/eller vi får bruksrett til deler av anlegget/tiden på anlegget, vi får også enerett til å drive kiosk. Driftstilskuddene vi får et svært viktig for Sagene IFs økonomi, de utgjør omlag 1/3 av alle våre inntekter. Det betyr at når du sitter frivillig vakt så bidrar du i stor grad til aktiviteten i Sagene IF, og til at det fortsatt er billig å være med hos oss. I løpet av et år er det omlag 600 ulike frivillige vakter i klubbhuset og omlag 300 i Bjølsenhallen. Det er ganske rått! Tusen takk for ditt bidrag!

 

Vaktene har ansvar for 3 ting (i prioritert rekkefølge);

 1. Å gjøre det hyggelig for alle å være på klubbhuset og på Voldsløkka - Dette er det viktigste for oss! Den kvelden du har vakt er du vårt  ansikt utad. 
 2. Å passe på at alt er i orden og ser bra ut på alle anlegg - Dette er vår oppgave i driftsavtalene, at du er tilstede forebygger også hærverk/innbrudd.
 3. Å drive kiosken - Er viktig for det sosiale og for vår økonomi, for helsa til besøkende og for vakta etter deg er det viktig at du holder det rent/ryddig! 

Vakta har en rekke oppgaver på klubbhuset og på alle øvrige anlegg. Disse er beskrevet i sjekklisten, den finner du både under og i kiosken. På sjekklisten krysser du av oppgavene etterhvert som du har gjort dem og du noterer eventuelle feil/mangler (lyspære somhar gått, mål som har gått i stykker, dører som ikke funker, varer som mangler, ruter som har knust.....) eller gode ideer/innspill, før du signerer på slutten av vakta. Vår driftsleder går gjennom din sjekkliste på morgenen dagen etter og sørger for å ta tak i det som må tas tak i. Det er viktig å påpeke at vaktene ikke bare har oppgaver i klubbhuset, men også på tennisbanene, kunstgresset, kunstisen/landhockeybanen....alle anleggene vi har driftsavtale på. Det er derfor dere er to vakter sammen, slik at en av dere kan gå runder i huset og på øvrige anlegg (plukke søppel, sjekke for feil/mangler, melde fra om uhell som feks lekkasjer/knuste ruter o.l. før det blir for dyrt, forebygge og oppdage hærverk/mobbing osv). For at Sagene IF skal klare å overholde våre forpliktelser i driftsavtalene og få de driftstilskuddene vi er avhengig av, så er det svært viktig at alle oppgavene i sjekklisten gjøres. 

Skriv tekst her

Vakttider

Arbeidstider:

 • Mandag - fredag kl. 16- 22.30
 • Lørdag og søndag kl. 08.30- 18.30

Det skal alltid være to personer på vakt samtidig (vakt 1 og vakt 2 i vaktlisten), disse har samme arbeidstid og kommer fra 2 forskjellige idretter/lag. Det betyr at et lag aldri skal stille med mer enn EN person på vakt samtidig. 

 

Avdelingene/ lagene kan selv velge å dele opp de vaktene de har fått i flere deler, slik at ikke hver vakt blir så lang.

Nøkler

 • Vakta henter nøkkelkort i nøkkelboksen som henger til høyre for hovedinngangen som vender mot gressletta. 
 • Vakta får koden til nøkkelboksen av sin lagleder, den skal ikke deles med noen. 
 • Vakta låser opp hoveddøra ved nøkkelboksen ved å holde kortet i lboksen foran kortleseren ved hovedinngangen. Døra vil da låse seg igjen med en gang. 
 • For å låse opp begge hoveddørene slik at de holder seg ulåst for brukerne i åpningstidene: I kiosken (øverste skuff under kassa) ligger et kort merket "Toggle". Hold dette kortet foran kortleseren mens døren holdes åpen (helt åpen). 
 • For å låse igjen hoveddørene når vakten er over: Hold kortet merket "Toggle" foran kortleseren mens døren holdes åpen (helt åpen). Start med hoveddøra mot skøytebanen. 
 • Kortet må legges tilbake i i nøkkelboksen igjen etter endt vakt.
 • Alle andre nøkler og kort du trenger finner du i kiosken/ vaktbua.

Uvant med nøkkelkort? Du finner en bruksanvisning/ oppskrift her.

Oppgaver

 1. Være tilgjengelig på vakttelefonen
 2. Holde hus og anlegg åpne for brukerne. 
 3. Lese brannrutinene og sørge for at ingen nødutganger er blokkert. 
 4. Lese koronareglene (under) og påse at disse følges inne i klubbhuset. 
 5. Sjekke at alt er i orden og at alt ser bra ut på alle anlegg ute og inne.
 6. Melde fra om feil, mangler, hærverk, ting som ikke virker.....
 7. Drive kiosken og påse at den (inkludert lager) er ryddig og rent etter endt vakt. 
 8. Sørge for at møterommene er klare til bruk og påse at de blir ryddet etter bruk. 
 9. Holde orden på bruken av garderobene og dommergarderobene.
 10. Sjekke at alle toaletter ser ok ut og fylle på med papir og såpe.
 11. Plukke søppel på alle anlegg og tømme alle søppelkasser på klubbhuset.
 12. Sørge for at uvedkommende ikke oppholder seg i klubbhuset.
 13. Svare på spørsmål fra publikum og brukere. 
 14. Lukke og låse etter stengetid.

Anleggene i idrettsparken - Info og aktivitet

Du finner informasjon om og oversikt over aktiviteten i alle rom/ saler i klubbhuset og i anleggene i Voldsløkka idrettspark her.

Rutiner ved brannalarm

Sagene IFs hallvakt har ansvar for:

 1. Å varsle - Meld fra til alle i hallen, ring brannvesenet tlf 110.
 2. Å redde - Få alle ut, hjelp brannvesenet med evakueringen.
 3. Å slokke - Prøv å slokke med brannslange eller håndslukkingsapparat.

Viktig: 

 • Rekkefølgen på punktene over må du vurdere selv ut fra situasjonen, det viktigste er å få tilkalt hjelp!
 • Lukk alle dører etter deg, så brann og røyk spres minst mulig.
 • Ha på deg den gule vaktvesten som ligger i kiosken.
 • Møte opp på oppsamlingsplassen som er: Landhockeybanen (kunstgresset utenfor hovedinngangen)

Vaktvikarer

Har du ikke anledning til å ta den vakta du er satt opp på?

Da kan du gjøre en avtale med en av vaktsvikarene i listen under om at de tar din vakt mot betaling. Det er kun lov å benytte vaktvikarene i listen under, ingen andre, disse har fått arbeidskontrakt og opplæring av oss. Du må da betale dem for dette, koster 100 kr pr time, overføres via Vipps direkte til vaktvikaren. Hvis du ikke får tak i vakta på telefon, prøv sms.

 

Vaktvikarer:

 • Sara Petrine Moe, tlf: 93889020
 • Wenche Larsen Rustad, tlf: 93626544
 • Hanna Flaget Hesle, tlf: 97874499
 • Anna- Sofie Irgens, tlf: 94033001
 • Katrine Fulsebakke, tlf: 90361757
 • Lars Øxning Eriksen, tlf: 41723056
 • Hege Petrogalli, tlf: 94894934 (helst sms, jobber ettermiddag/kveld)
 • Ueal Ukbastion; tlf: 94100531
 • Annika Zangenfeind, tlf: 41112408 (helst sms)
 • Zen Al Yasri, tlf: 48451588
 • Fatou Jagne, tlf: 93065534
 • Espen Fulsebakke, tlf: 96040698
 • Elisabeth Høvås, tlf: 92610788
 • Svein Håvard Nordnes Skjelvik, tlf: 93028419

Korona!

Sagene IF følger alle smittevernregler i klubbhuset som vi har fått av anleggseier Oslo kommune.

Du finner hvilke regler som gjelder for klubbhuset her.

 

Det betyr at vaktene har noen ekstra ting å passe på:

 • Klubbhuset er åpent som vanlig. Kø/opphopning av folk i foajeen skal ungås. Blir det trangt, send folk ut (til tribunen) og/eller ta i bruk foajeen i 2. etasje også. Prøv å vær streng, men hyggelig samtidig (ikke lett!). 
 • Alle skal ta på Antibac når du går inn og ut av bygget, dispensere henger på søylene ved hver inngang og står i punpeflaskere på bordene (påfyll finner du på lageret i kiosken). 
 • Alle skal holde 1- 2 meter avstand til hverandre inne i huset. Maske skal brukes hvis dette er utfordrende. Gi gjerne en av våre masker til brukere som mangler. 
 • Kiosken er åpen som vanlig, og vi selger alle varer vi har (inkludert vafle). Kundene kan sitte inne å spise/drikke om det er mulig å holde 1m avstand, hvis dette er utfordrende så må de ta med seg maten ut. Du som vakt må gjerne oppholde deg i kiosken, slik at du holder tilstrekkelig avstand til brukerne. 
 • Garderobene er stengt. Hold døren inn til garderobegangen låst hele tiden. Det er heller ikke lov å oppholde seg i garderobegangen eller oppbevare ting i garderobene. Unntaket fra denne regelen er Skeid sitt listeserielag i bandy, de kan bruke garderobene under både trening og kamp (toppidrett). 
 • Festsalen skal kun brukes av Etter skoletid (slutt kl. 17), og skal holdes låst for alle etter det. Søppelkassen utenfor festsalen skal tømmes hver kveld. 
 • Resten av 2. etasje skal kun brukes av Sagene IFs egne medlemmer og eventuelle leietakere (få), de kan kun være 20 stk pr møterom, de må booke i forkant (oversikt ligger i kiosken). Holde hele gangen låst hvis rommene ikke brukes, sørg for at brukerne rydder etter seg og lås hvert møterom etter bruk.  
 • Våre avdelinger/idretter har selv ansvar for at de overholder reglene for selve aktiviteten på banene, det er ikke ditt ansvar å passe på dette.  

Du må også passe på deg selv!

 • Opphold deg mest mulig bak disken og sett opp pleksiglasset. 
 • Det ligger hansker og masker i skuffene under kassa, bruk disse ved behov.