Utbetaling av penger

Har du levert en vare eller tjeneste til Sagene IF, lagt ut penger for klubben, vært på reiser som vi skal dekke, eller skal ha utbetalt lønn fra oss? Her finner du info om våre rutiner for utbetaling av penger og hvordan du går fram.

Faktura

 • Bedrifter og selvstendig næringsdrivende kan sende faktura.
 • Fakturakrav finner du her.

Refusjon av utlegg

Refusjon av reiseutgifter

Lønn

Følgende dokumentasjon må sendes for at vi kan utbetale lønn:

 • Arbeidsavtale signert av arbeidstaker og avdelingsleder.
 • Politiattest (oppskrift for å skaffe seg attest finner du her).
 • Skattekort (bestilles av arbeidstaker i Altinn, og Sagene IF henter det ut elektronisk herfra)
 • Timeliste signert av arbeidstaker og avdelingsleder (for arbeidstakere ansatt på timebasis).

Innsending av krav og dokumentasjon

 • Epost: post@sageneif.com
 • Post: Pb. 3488 Bjølsen, 0406 Oslo.
 • Levering: I daglig leder sin hylle i Bjølsenhallen eller klubbhuset.
 • Scanning: På printeren i Bjølsenhallen og på klubbhuset kan du scanne alle bilag og sende dem direkte til daglig leder på epost.

Utbetalingsrutiner

 • Fakturaer og refusjoner - legges til betaling hver fredag.
 • Reiseregninger og lønn - utbetales den 15. hver måned (all dokumentasjon må være sendt inn innen den 10.)
 • Alle krav for inneværende regnskapsår må leveres innen 15. januar påfølgende år.