OM SAGENE IF

FOTBALL

BANDY

SYKKEL

INNEBANDY

LANDHOCKEY

ALLIDRETT

VENNER I AKTIVITET

BRYTING

RUGBY

TENNIS

Sagene IF ble stiftet i 1921 og feiret 90- års jubileum i 2011. Vi har lange og gode trasjoner i bandy, sykkel og fotball. De siste årene har også klubben markert seg i innebandy, rugby og landhockey. Klubben er et fleridrettslag som har idrettene fotball, innebandy, bandy, landhockey, bryting, rugby, tennis, dans, turn, Quidditch/Rumpeldunk og sykkel. De senere årene har allidrett/turn for Barn 3- 5 år blitt en populær aktivitet i Sagene IF. Aktiviteten fokuserer på utvikling av grunnleggende motoriske ferdigheter, lek og morro.

Det har vært en sterk medlemsvekst i klubben de siste årene. I 2011 hadde vi omlag 700 medlemmer, i 2019 var dette økt til 2.111. Fotball, allidrett/turn og innebandy er de tre største avdelingene. Bryting ble tatt opp i klubben i 2013 og har vokst fort. Rugby kom med i 2014,og i 2017 ble alle Oslo Rugbyklubb sine medlemmer en del av Sagene IF. På årsmøtet i 2016 tok vi opp tennis som ny idrett. De nyeste idrettene våre kom med i 2018/2019 og var Quidditch/Rumpeldunk, turn og dans. Allidretten har nær eksplodert siden vi ansatte en allidrettsleder i 2013, de nærmer seg 250 barn. I 2019 meldte vi oss inn i Norges Turnforbund, og allidrett byttet navn til turn. 

Sagene IF har alltid vært en klubb som tar et stort ansvar for sitt lokalmiljø. Det er vi stolte av og ønsker å fortsette med. Gjennom våre storbyprosjekter tilbyr vi en lang rekke åpne og gratis aktiviteter og idrettsskoler til barn og ungdom. Gjennom vårt samarbeid med aktivitetsskolene (AKS) på 4 av våre nærskoler, får alle elevene på AKS som ønsker det prøve en rekke av våre idretter gratis ila et skoleår. I de fleste skoleferiene kjører vi gratis aktivitet for alle barn både ute og inne. Høsten 2019 går vi i gang med gratis etter skoletid med fokus på fysisk aktivitet for 5.- 10. klassinger. I 2012 kom det også på plass en allidrettsgruppe for barn og ungdom med spesielle behov som heter "Venner i aktivitet", og i 2016 startet vi opp et innebandylag for samme målgruppa. Siden 2018 har vi vært med i bydelens sommerjobb prosjekt, der målet har vårt å gi ungdom arbeidstreneing og erfaring. Høsten 2019 starter vi opp Sagene IF Svermen for ungdom 13- 16 år, her er tanken at ungdommene får lønn og arbeidstrening for å selge kioskvarer til publikum ute på alle banene på Voldsløkka og i Bjølsenhallen. I gruppa Sagene IF core kan ungdom trene for å bli i form og for å ha det gøy sammen med vennene sine, de trener to ganger i uka, og det er helt gratis. 

Det er et eget mål for klubben at det ikke skal være dyrt å være med. Det koster kun 400 kr å være medlem i klubben, også kommer treningsavgift til den idretten man er med i i tillegg. En samarbeidsavtale med bydel Sagene gjør at barn og ungdom fra familier med lav betalingsevne får dekket sin treningsavgift og eventuelle andre utgifter. I 2018 ble Sagene IF utpekt som foregangsklubb av Oslo Idrettskrets, dette betyr at vi skal jobbe enda mer målrettet mot at alle skal få være med i tiden fremover. Høsten 2019 arrangerer vi for første gang en byttekafe for sportsutstyr.

Sagene IF holder i hovedsak til på Voldsløkka og i Bjølsenhallen. I Bjølsenhallen finner du våre innebandylag og vår bryteavdeling, turn har også startet opp her. På Voldsløkka trener våre fotball- og rugbylag, samt vår nye Quidditch- gjeng, på kunstgressbanene og på Bjølsenfeltet (gressletta), og på kunstis- og landhockeybanen finner du bandyspillerne på vinteren og landhockeyspillerne på sommeren. Vår nye tennisavdeling har tatt i bruk de gamle tennisbanene. Danserne våre holder til på Fernanda Nissen skole og på Torshovdalen aktivitetshus. På vinterstid trekker mye av vår utendørsaktivitet for barn inn i gymsalene på Bjølsen, Nordpolen, Sagene, Fernanda Nissen og Lilleborg skole.

I 2018 stod det nye klubbhuset på Voldsløkka endelig klart. Vårt kontor ble da flyttet hit, og administrasjonen og driftsavdelingen holder nå til her. Her holder også Fotball Fritids Ordningen for 5.- 10. klasse (FFO) og Etter skoletid for ungdom (ESU) til mandag- torsdag kl. 14- 18.

Sagene IF har driftsansvar for en rekke anlegg. I 2018 startet vi oppbyggingen av en driftsavdeling i klubben, deres oppgave er å ta vare på alle de anleggene vi drifter i tråd med våre driftsavtaler med Oslo kommune. På Voldsløkka har vi driftsansvaret for Klubbhuset, Voldsløkka kunstis- og landhockeybane, Voldsløkka garderober, Bjølsen kunstgress, og Voldsløkka kunstgress og grus. I tillegg har vi også driftsansvaret for Bjølsenhallen. Klubben drifter kiosk både i klubbhuset og på Voldsløkka. Hver dag gjennom hele året har vi frivillige vakter i klubbhuset og i Bjølsenhallen, tilsammen ila et år er det nær 1200 ulike frivillige som jobber dugnad som vakt. Dette betyr svært mye for klubbens økonomi.

Sagene IF har i mange år jobber for en utbygging av Voldsløkka, og denne kampen står fortsatt øverst på vår agenda. Den nordlige delen av parken er nå bygget ut med skatehall, landhockey- og kunstisbane og klubbhus. Den sørlige delen av Voldsløkka gjenstår. Her jobber vi for ny 11er fotballbane, ny 7er fotball- og kunstisbane, og en ny idrettshall, samt at de 3 tennisbanene i parken skal pusses opp.

Velkommen til Sagene IF!