Regler for allidrett og fleridrett

Allidrett og fleridrett har 8 regler:

  1. Alle barn skal bli fulgt av en voksen på trening, og alle voksne skal være med å bidra til å gjennomføre treningene.
  2. Alle barn og voksne som er med på allidrett skal være greie med hverandre og hjelpe hverandre. 
  3. Alle barn og voksne som deltar på allidrett skal ha på seg innesko eller gymsokker på allidrettstreningene.
  4. Alt utstyr skal ryddes opp og låses inn etter hver trening.
  5. Alle barn som melder seg på allidrett blir innmeldt i Sagene IF og må betale medlems-og treningsavgift. 
  6. Sagene IF er en dugnadsbasert klubb, det betyr at vi ber alle medlemmer om å delta på 4 dugnader pr år. 
  7. Alle skal få være med, ta kontakt med oss hvis du har problemer med å betale.
  8. Deltakere som slutter på allidrett må melde seg ut av Sagene IF ved å sende epost til medlem@sageneif.com.