Sportslig plan

Sagene IF fotball har laget en sportslig plan. Den er ment som et verktøy for våre trenere, og viser hvordan aktiviteten for de ulike aldersgruppene skal legges opp. Her får du råd om mål for opplæringen, hvilke ferdigheter det bør øves på, innholdet i treningen, treningsmengde, serie- og cupdeltakelse, kurs og kompetanse for trenere mm. Du finner planen for de ulike alderstrinnene under.

SPORTSLIG PLAN FOR SAGENE IF FOTBALL: