SKJEMA FOR UTGIFTSREFUSJON

Har du lagt ut penger for klubben? Da kan du sende inn skjemaet under for å få pengene tilbake. Fristen for å sende inn refusjoner for i år er 15. januar neste år.

BILAG

Under må først legge ved bilag/kvittering på dine utlegg. Filene du legger ved må være en pdf eller et bilde, og du kan kun legge ved 5 stk. Du kan gjerne legge flere bilag i samme fil, så lenge de er nummererte.

Så må du du må forklare hva pengene er brukt til. Det gjør du ved å fylle ut hvilken avdeling/idrett og hvilket lag/gruppe du har lagt ut for, hva det er du har lagt ut for, hvilken leverandør/butikk du har brukt, og beløpet du har brukt. Eksempel på utfylling: Fotball, jenter 2006, kjøp av utstyr til laget, Torshov sport, 2000 kr.

Jeg bekrefter at utlegget har gått til å dekke kostnader for Sagene IF og at opplysningene i skjemaet er korrekte
INFO FA SAGENE IF: * Du får en bekreftelse på skjermen på at utgiftsrefusjonen er sendt inn etter at du har trykket på "send". * Vi sender alle fakturaer og refusjoner til utbetaling hver fredag, det betyr at du vil ha pengene på din konto i starten/midten av påfølgende uke. * Ta kontakt på post@sageneif.com ved spørsmål.