SKJEMA FOR UTGIFTSREFUSJON

Har du lagt ut penger for klubben? Da kan du sende inn skjemaet under for å få pengene tilbake. Fristen for å sende inn refusjoner for i år er 15. januar neste år.

BILAG

Under må først legge ved bilag/kvittering på dine utlegg. Filene du legger ved må være en pdf eller et bilde, og du kan kun legge ved 5 stk. Du kan gjerne legge flere bilag i samme fil, så lenge de er nummererte.

Så må du du må forklare hva pengene er brukt til. Det gjør du ved å fylle ut hvilken avdeling/idrett og hvilket lag/gruppe du har lagt ut for, hva det er du har lagt ut for, hvilken leverandør/butikk du har brukt, og beløpet du har brukt. Eksempel på utfylling: Fotball, jenter 2006, kjøp av utstyr til laget, Torshov sport, 2000 kr.

Ingen fil valgt
Ingen fil valgt
Ingen fil valgt
Ingen fil valgt
Ingen fil valgt
Jeg bekrefter at utlegget har gått til å dekke kostnader for Sagene IF og at opplysningene i skjemaet er korrekte
INFO FA SAGENE IF: * Du får en bekreftelse på skjermen på at utgiftsrefusjonen er sendt inn etter at du har trykket på "send". * Vi sender alle fakturaer og refusjoner til utbetaling hver fredag, det betyr at du vil ha pengene på din konto i starten/midten av påfølgende uke. * Ta kontakt på post@sageneif.com ved spørsmål.