Gymsalene

Generell informasjon

  • Sagene IF søker 1. juni hvert år om å låne gymsalene til de lokale skolene, vi får svar på søknaden ila juli/ tidlig august.
  • Våre idretter søker styret innen 1. august om å få tid i gymsalene for kommende skoleår.
  • De idrettene som får tildelt tid, får starte treningen første uka i september og kan holde på til skoleårets slutt.
  • Det hender gymsalene er stengt fordi skolen har egne arrangementer, da får leder for aktiviteten beskjed i forkant.
  • Vi får vanligvis tildelt tider på Bjølsen skole, Sagene skole, Nordpolen skole, fernanda Nissen skole, Tåsen skole og Lilleborg skole.

Regler for bruk av gymsalene

  1. Husk at vi er gjester - Vi er heldige som får lov å låne gymsalen gratis!
  2. Rydd opp etter dere - Alt søppel skal i søppelkassen, alt utstyr skal ryddes på plass.
  3. Ta vare på eget og andres utstyr - legg lånt utstyr tilbake på plass, lås inn eget utstyr i kassene, si fra om ødelagt utstyr.
  4. Hold dere til de treningstidene dere har fått - ikke forstyrr de før dere, ikke ta av tiden til de etter dere.

Treningstider

I kalenderen under finner du oversikt over treningstider i gymsalene.