Organisasjon

Her har vi laget en oversikt over hvordan Sagene IF fotball er organisert.

Du finner rollebeskrivelser for alle verv i lenkene i organisasjonskartet.

ÅRSMØTET I SAGENE IF

  • Velger styrerepresentanten for fotball
  • Velger leder arbeidsutvalget i fotball

UTVALG