Styret

Styret er Sagene IFs høyeste myndighet mellom årsmøtene, og styrets medlemmer velges av årsmøtet. Styret består av et arbeidsutvalg (AU) med 5 medlemmer og 2 varamedlemmer, samt en representant for hver avdeling/ idrett. Styret samlet har 6 møter per år, styrets arbeidsutvalg møtes en gang per måned. Les mer om styrets arbeid under.

Styret

Styret ble valgt på årsmøtet 29. mars 2022: 

Styrets arbeidsutvalg:

 • Styreleder: Einar Eriksen, tlf: 90121210, styreleder@sageneif.com
 • Nestleder: Siri Moe, tlf: 92661349, siri.moe@sageneif.com
 • Medlem: Erik Mæhlum
 • Medlem: Susan Morales Guerra. 
 • Ungdomsrepresentant: Siham Jama
 • Varamedlem: Aina Sørensen 

Avdelingenes/idrettenes representanter: 

 • Fotball: Morten Hagen
 • Innebandy: Finn-Ulrik Berntsen
 • Bandy: Pål Wilter Skedsmo, Karoline Bakka Hjertø (vara)   
 • Landhockey: Michael Abramowski, Piotr Szymanski (vara)
 • Bryting:
 • Rugby: Guro Kristine Nordvik
 • Sykkel: Ilona Jambor
 • Tennis:
 • Quidditch: Johan A.G. Værnes
 • Håndball: Einar Alexander Andersen, Ida Homme (vara)
 • Judo: Patrick De Sarrazin

Møteplaner

Faste saker

Følgende faste saker behandles på alle møtene:

 1. Regnskapsrapport for foregående måned.  
  • Du finner løpende regnskap og alle rapporter i Onestop reporting
  • Styremedlemmer kan be om brukernavn og passord fra daglig leder. 
  • Logg inn herfra. 
 2. Rapport utestående medlems- og treningsavgifter foregående måned.
 3. Kartleggingsskjema avdelingene.
 4. HMS- avviksrapport
 5. Vedtaksprotokoll styret

Styremøte dokumenter

Du finner innkallinger, sakspapirer og protokoller fra alle styremøter her.

Styrets oppgaver

 • Styre i tråd med NIFs og Sagene IFs lov og årsmøtets vedtak.
 • Sørge for at Sagene IFs midler brukes i tråd med årsmøtets vedtak og at klubben har en forsvarlig økonomistyring.
 • Oppnevne komiteer, utvalg eller personer for spesielle oppgaver og vedta mandat for disse.
 • Representere Sagene IF utad og i overordnede organisasjonsledd.
 • Styre klubbens mål- og strategiarbeid.
 • Utøve arbeidsgiveransvar for Sagene IFs ansatte.
 • Påse at klubben har et fungerende HMS og GDPR system/ arbeid i tråd med loven.
 • Sørge for at Sagene IFs vedtatte retningslinjer for aktiviteten blir fulgt.
 • Oppnevne ansvarlig for politiattest.
 • Informere medlemmene om styrets arbeid og vedtak.
 • Forberede klubbens årsmøte i tråd med Sagene IFs lov.

Nytt styremedlem? - Les mer her