Vår kommunikasjon

Sagene IF er en stor klubb med 1800 medlemmer og 9 avdelinger. Hvordan klubbens kommunikasjon skal være er derfor et viktig spørsmål, og styret har vedtatt en kommunikasjonsplan for klubben. Du kan lese mer om den under.

Kommunikasjonslinjer

Sagene IF har følgende kommunikasjonslinjer:

Kommunikasjonskanaler

Sagene IF har følgende offisielle kommunikasjonskanaler:

KANAL

INNHOLD

MÅL

ANSVAR

Sageneif.no Oppslagstavle og klubbhåndbok Enkelt å finne info for medlemmer, frivillige, nye i bydelen Daglig leder
web- ansvarlige i avdelingene
Sagene IF på Facebook Nyheter Vise fram hva vi står får, gjør og får til Daglig leder
Web- ansvarlige i avdelingene
Sagene IF på Instagram Bilder og video Vise fram "stjerner i striper"- øyeblikk fra aktiviteten Daglig leder
Web- ansvarlig i avdelingene
Nyhetsbrev Info og nyheter fra styret Informere medlemmene om styrets arbeid Daglig leder
Påmelding på sageneif.no
Truegroups Info på lagsnivå Verktøy for kommunikasjon mellom lagledere/trenere og spillere/ foreldre. Lagleder - får tilgang av av avdelingsleder
Klubbadmin Innmeldinger/utmeldinger, fakturering av medlemmene. Medlemsadministrasjon Lagleder - får tilgang av medlemsansv. i avdelingen
Arkiv Arkivverdige dokumenter/bilder Ta vare på historien og sørge for kontinuitet Daglig leder
Avdelingsledere - får tilgang av daglig leder
Møtearenaer Årsmøte, styremøter, ledergruppemøter Info og diskusjon av viktige saker for klubben Daglig leder
Kurs Sagene IFs kursplan Gi frivillige kompetanse på temaer felles for alle avdelinger Daglig leder
Grafisk profil Markedsføringsmateriell i tråd med profilen Være synlige i nærmiljøet og rekruttere medlemmer Daglig leder
Epost/ telefon Enkelt å få kontakt/svar Alle besvares av rett person/henvises til rett info ila 48 timer Alle tillitsvalgte