Tennisutvalget

Tennisutvalgets sammensetning:

Leder ble valgt på årsmøtet i 2019, leder setter sammen sitt utvalg:

Gruppeledere

  • Gruppe 1 Mandag: Kari Leer Backe-Hansen, karileer@hotmail.com, +47 98 22 19 34
  • Gruppe 2 Mandag: Kari Jonsdottir, kari.jonsdottir@gmail.com, +47 48 17 29 06
  • Gruppe 1 Torsdag: Elmira Flem, elmira_ti@hotmail.com, +47 471 79 023
  • Gruppe 2 Torsdag: Sissel Kristin Hoel, sissel.kristin@hotmail.com, + 47 95 03 18 41

Styringsdokumenter

Overordnede styringsdokumenter for Sagene IF finner du her.

Oversikt over lover, regler og retningslinjer i Sagene IF ligger her.

Styringsdokumenter for tennis finner du under.