Hallvakter Bjølsenhallen

Skal du være hallvakt i Bjølsenhallen?  På denne siden finner du all informasjonen du trenger for å løse oppgaven på best mulig måte. 

Det er Oslo kommune som eier Bjølsenhallen, det betyr at det er dine skattepenger som er brukt for å bygge og vedlikeholde hallen. Sagene IF har en driftsavtale med kommunen. Det betyr at vi skal tilrettelegge for aktivitet og at vi har ansvar for tilsyn med anlegget. For dette får Sagene IF innebandy et driftstilskudd, vi får også enerett til å drive kiosk. Driftstilskuddene utgjør omlag 50% av inntektene til Sagene IF innebandy. Det betyr at når du sitter frivillig vakt så bidrar du i stor grad til aktiviteten i Sagene IF innebandy, og til at det fortsatt kan være billig å være med å spille. I løpet av et år er det omlag 300 ulike frivillige vakter i i Bjølsenhallen. Det er ganske imponerende! Tusen takk for ditt bidrag!

 

Vaktene har ansvar for 3 ting (i prioritert rekkefølge);

 1. Å gjøre det hyggelig for alle å være i Bjølsenhallen - Dette er det viktigste for oss! Den kvelden du har vakt er du vårt  ansikt utad.
 2. Å passe på at alt er i orden og ser bra ut i alle rom/saler - Dette er vår oppgave i driftsavtalene, at du er tilstede forebygger også hærverk/innbrudd.
 3. Å drive kiosken - Er viktig for det sosiale og for vår økonomi, for helsa til besøkende og for vakta etter deg er det viktig at du holder det rent/ryddig!

Vakta sine oppgaver er beskrevet i sjekklisten, den finner du både under og i kiosken. På sjekklisten krysser du av oppgavene etterhvert som du har gjort dem og du noterer eventuelle feil/mangler (lyspære somhar gått, mål som har gått i stykker, dører som ikke funker, varer som mangler, glass som har knust.....) eller gode ideer/innspill, før du signerer på slutten av vakta. Vår driftsleder går gjennom din sjekkliste på morgenen dagen etter og sørger for å ta tak i det som må tas tak i. Det er viktig å påpeke at vakta ikke bare har oppgaver i kiosken, men i hele hallen. Det betyr at du som et minimum må ta en skikkelig runde i hele hallen når du kommer på vakt og før du går hjem. Da unngår vi feks at lekkasjer får holde på i alt for lang tid og bli veldig dyrt før vi oppdager det. For at Sagene IF skal klare å overholde våre forpliktelser i driftsavtalene og få de driftstilskuddene vi er avhengig av, så er det svært viktig at alle oppgavene i sjekklisten gjøres

Vakttider

Arbeidstider:

 • Mandag - fredag kl. 16- 22.30
 • Lørdag kl. 08.30- 18.30
 • Søndag kl. 09.30- 20.30

Avdelingene/ lagene kan selv velge å dele opp de vaktene de har fått i flere deler, slik at ikke hver vakt blir så lang.

Nøkler

 • Vakta henter nøkkelen til hallen i nøkkelboksen som henger på veggen i bunn av trappen opp til hallen.
 • Boksen er svart og er merket med "vakt", koden får du av din lagleder.
  Nøkkelen går til alle dører i hallen.
 • Bortsett fra døra til kiosken, her er det en egen kode du også får av din lagleder.
 • Alle andre nøkler og kort du trenger finner du i kiosken/ vaktbua.
  Nøkkelen må legges tilbake i i boksen igjen etter endt vakt.

Oppgaver

Vaktas oppgaver: 

 1. Være tilgjengelig på vakttelefonen
 2. Holde hallen åpne for brukerne.
 3. Lese brannrutinene og påse at ingenting blokkerer nødutgangene.
 4. Lese Korona- reglene (under) og påse at disse følges av hallens brukere. 
 5. Sjekke at alt er i orden og at alt ser bra ut i alle saler og rom.
 6. Melde fra om feil, mangler, hærverk, ting som ikke virker.....
 7. Drive kiosken og påse at den (inkludert lageret) er ryddig og rent etter endt vakt.
 8. Sørge for at møterommet er klart til bruk og påse at de blir ryddet etter bruk.
 9. Holde orden på bruken av garderobene og dommergarderobene.
 10. Sjekke at alle toaletter ser ok ut og fylle på med papir og såpe.
 11. Sørge for at uvedkommende ikke oppholder seg i klubbhuset.
 12. Svare på spørsmål fra publikum og brukere. 
 13. Tømme alle søppelkasser i hallen ved endt vakt.
 14. Lukke, låse og skru av lyset etter stengetid.

Aktivitet i hallen 

Du finner informasjon om og oversikt over aktiviteten i alle rom/ saler i hallen her. 

 

Alle treningstider er også hengt opp på innsiden av døra i kiosken. 

Rutiner ved brannalarm

Sagene IFs hallvakt har ansvar for:

 1. Å varsle - Meld fra til alle i hallen, ring brannvesenet tlf 110.
 2. Å redde - Få alle ut, hjelp brannvesenet med evakueringen.
 3. Å slokke - Prøv å slokke med brannslange eller håndslukkingsapparat.

Viktig: 

 • Rekkefølgen på punktene over må du vurdere selv ut fra situasjonen, det viktigste er å få tilkalt hjelp!
 • Lukk alle dører etter deg, så brann og røyk spres minst mulig.
 • Ha på deg den gule vaktvesten.
 • Møte opp på oppsamlingsplassen som er: Parkeringsplassen over gata for hovedinngangen (Bergensgata 11).

Hallvaktsvikarer

Kan du ikke ta den vakta du har satt deg opp på?

Da kan du gjøre en avtale med en av vaktsvikarene i listen under om at de tar din vakt mot betaling. Det er kun lov å benytte vaktvikarene i listen under, ingen andre. Du må da betale dem for dette, koster 100 kr pr time, overføres via Vipps direkte til vaktvikaren.


Hallvaktsvikarer:

 • Sara Petrine Moe, tlf: 93889020
 • Wenche Larsen Rustad, tlf: 93626544
 • Hanna Flaget Hesle, tlf: 97874499
 • Anna- Sofie Irgens, tlf: 94033001
 • Katrine Fulsebakke, tlf: 90361757
 • Lars Øxning Eriksen, tlf: 41723056
 • Hege Petrogalli, tlf: 94894934 (helst sms, jobber ettermiddag/kveld)
 • Ueal Ukbastion; tlf: 94100531
 • Annika Zangenfeind, tlf: 41112408 (helst sms)
 • Zen Al Yasri, tlf: 48451588
 • Fatou Jagne, tlf: 93065534
 • Espen Fulsebakke, tlf: 96040698
 • Elisabeth Høvås, tlf: 92610788
 • Svein Håvard Nordnes Skjelvik, tlf: 93028419

Korona!

Sagene IF følger alle smittevernregler i Bjølsenhallen som vi har fått av anleggseier Oslo kommune.

Du finner hvilke regler som gjelder for Bjølsenhallen her.

 

Det betyr at vaktene har noen ekstra ting å passe på:

 • Bjølsenehallen er åpent som vanlig for de gruppene som har lov til å trene (barn). Du må passe godt på at det ikke kommer andre inn i hallen enn de som skal trene (eller har noe med disse å gjøre). 
 • Kø/opphopning av folk i fellesområder skal ungås. Blir det trangt, send folk ut eller spre dem over flere fellesområder (tribunen er stor). Prøv å vær streng, men hyggelig samtidig (ikke lett!).
 • Alle skal ta på Antibac når du går inn og ut av bygget, dispensere henger ved inngangen og står i punpeflaskere på bordene (påfyll finner du på lageret i kiosken).
 • Alle skal holde 1- 2 meter avstand til hverandre inne i hallen. Maske skal brukes hvis dette er utfordrende. Gi gjerne en av våre masker til brukere som mangler.
 • Kiosken er åpen som vanlig, og vi selger alle varer vi har (inkludert vafler). Kundene kan sitte i fellsområdene å spise/drikke om det er mulig å holde 1m avstand, hvis dette er utfordrende så må de ta med seg maten ut. Du som vakt må gjerne oppholde deg i kiosken, slik at du holder tilstrekkelig avstand til brukerne.
 • Garderobene er stengt. Hold døren inn til garderobene låst hele tiden. Unntaket fra denne regelen er de utøverne som driver med toppidrett (Noene i bryting og noen i kickboxing), de kan bruke garderobene.
 • Møterommet må bookes i forkant (oversikt ligger her) og det kan være max 20 deltakere på møtet som enten må holde 1m eller ha på maske. Hold rommet låst hvis det ikke brukes, sørg for at brukerne rydder etter seg.   
 • Sagene IFs avdelinger/idretter og de øvrige klubbene i hallen har selv ansvar for å holde oversikt over deltakerne på treningene (registrering) og for at reglene for selve aktiviteten overholdes, det er ikke ditt ansvar å passe på dette.  

Du må også passe på deg selv!

 • Opphold deg mest mulig bak disken og sett opp pleksiglasset.
 • Det ligger hansker og masker i skuffene under kassa, bruk disse ved behov