Velkommen til Sagene IFs intranett!

Mål

Enklere onboarding av nye ansatte, styremedlemmer, avdelingsledere og medlemmer av deres arbeidsutvalg.

 

Effektivt oppslagsverk for ansatte, styremedlemmer, avdelingsledere og medlemmer av deres arbeidsutvalg.

 

Bedre informasjonsflyten i klubben ved at flere blir i stand til å finne den infoen de trenger selv.

 

Redusere risiko for GDPR-glipp ved å samle all info som ikke kan publiseres offentlig på et sted.

 

Enklere og bedre info til medlemmene på sageneif.no ved å flytte over en del info til intranettet.