Informasjonsansvarlig

Velkommen som informasjonsansvarlig!

På denne siden finner du den infoen du trenger for å løse dine oppgaver på en god måte.

Rolle

Informasjonsansvarlig er utpekt av avdelingsleder og har ansvar for informasjonsarbeidet til avdelingen. Det betyr at man skal sørge for at klubbens medlemmer og verden utenfor får beste mulig info om klubben. Det betyr også at man er redaktør for avdelingens kanaler på nett. Du finner rollebeskrivelse for informasjonsansvarlig her.


Oppgaver

Informasjonsansvarlig har følgende oppgaver:

 • Sørge for god kommunikasjonsflyt i avdelingen og at medlemmene får den informasjonen de skal
 • Drifte og skape innhold til avdelingens plattformer på nett
 • Styre og tildele tilganger/ rettigheter til plattformene til øvrige innholdskapere
 • Vedlikeholde og oppdatere avdelingens arkiv med profilbilder
 • Sørge for at avdelingens arbeid på nett er i tråd med Sagene IFs kommunikasjonsplan
 • Påse at lover og regler for publisering av bilder av barn overholdes

Verktøy for kommunikasjon

 • Sagene IF bruker Google Gsuite til epost, arkiv og kalendere. Alle informasjonsansvarlige som ønsker det får en konto. Det betyr at de får tilgang til alle klubbens arkiv (mapper i sky som kan deles med feks trenerne) og kalendere (Årshjul, banekalendere og terminlister), samt får egen infoidrett@sageneif.com epostadresse.
 • Sagene IF bruker Klubbadmin og Truegropus som verktøy for kommunikasjon med medlemmene og utvalg av medlemmer. Her kan du opprette utvalg med de du skal kommunisere med, slik at du kan sende epost og sms til dem.
 • Ta kontakt med daglig leder for å komme i gang med Google Gsuite, Klubbadmin og Truegroups.

Kommunikasjonsplanen

Informasjonsansvarlig må forholde seg til Sagene IFs kommunikasjonsplan, du finner den her.

Kommunikasjonsplanen inneholder klubbens:

 • Kommunikasjonslinjer - Hvordan info- flyten i klubben skal være
 • Kommunikasjonskanaler - Hvilke kanaler vi har og hva skal de brukes til
 • Kommunikasjonsstruktur - Hva vi skal kommunisere til hvem når og hvordan

Viktige lover og regler

Relevante overordnede lover og regler informasjonsansvarlig må forholde seg til:

 • Åndsverksloven regulerer opphavsretten til materiale på nett (og andre steder), du finner den her.
 • Regler for publisering av bilder av barn finner du her.

Avdelingene på nett

Avdelingene anbefales å ha følgende kanaler på nett:

 • Sageneif.no - Oppslagstavle med fast info - det som publiseres skal være riktig og oppdatert
 • Åpen Facebookside - Eksterne nyheter og markedsføring - det som publiseres skal spres til mange
 • Lukket Facebookgruppe - Intern info og beskjeder til medlemmer - det som publiseres skal nå medlemmene
 • Instagram - Eksterne bilder og video - det som publiseres skal vise fram aktiviteten i klubben til medlemmer og andre

Redaktørrollen

Informasjonsansvarlig er redaktør for avdelingens kanaler på nett, det betyr å passe på at det som publiseres er:

Tilgang og rettigheter

Daglig leder gir informasjonsansvarlig tilgang/ rettigheter til alle kanaler, når vedtak om at du er informasjonsnsvarlig er mottatt fra arbeidsutvalget i avdelingen. Informasjonsansvarlig kan dele/ gi tilgang til andre innholdskapere, men har overordnet ansvar for det som publiseres.

Lage innhold

Din jobb er å publisere innhold i avdelingens kanaler, ikke å lage alt innholdet selv. Send ut info i avdelingen om hvordan de kan få sitt innhold publisert (artikler fra kamper, info om treningstider, bilder/ videoer..).

Daglig leder gir deg tilgang arkiv med profilbilder du kan bruke i alle kanaler, du har ansvar for vedlikehold/ oppdatering av arkivet. Det er også et arkiv med bilder inne i sageneif.no du kan bruke.

Øvrige rutinebeskrivelser

Vi har samlet de fleste rutinebeskrivelser for klubben her.

Info og kunnskap

Sagene IF holder kurs for informasjonsansvarlige i avdelingene:

 • Når vi setter opp kurs, så legger vi det inn i kursoversikt her.
 • Du finner presentasjonen fra kurset her.

Support på sageneif.no:

Du finner relevant informasjon i lenkene under og vi anbefaler at du kikker på disse: