Skal du være vakt i et av våre anlegg? 

Sagene IF har frivillige vakter på kveldstid 7 dager i uka hele året rundt i to anlegg; Bjølsenhallen i Moldegata og klubbhuset på Voldsløkka. Alle medlemmer av idrettene som trener i Bjølsenhallen har sine vakter der, alle medlemmer av idretter som trener på Voldsløkka har sine vakter i klubbhuset. Alle idrettene våre bidrar, og alle medlemmer/foresatte er vakt to ganger pr år. Dette er Sagene IF største dugnad, og er svært viktig for vår økonomi. I løpet av et år er det nær1000 frivillige som har vakt tilsammen i de to anleggene, det er helt rått! På denne siden har vi samlet informasjon du trenger når det er din tur til å være vakt! På forhånd tusen takk for ditt bidrag!

Hvorfor ber vi deg om å være frivillig vakt?

I Sagene IF er en frivillig organisasjon. Det betyr at alle oppgavene som må gjøres for å drifte klubben gjøres på dugnad fordelt på alle medlemmene. Dette gjør at prisen for å delta kan holdes lav slik at alle har mulighet til å være med. Det er dette som er klubbens visjon; Flest mulig, lengst mulig! 


Både Bjølsenhallen og alle anleggene på Voldsløkka eies av Oslo kommune, ikke av Sagene IF. Det betyr at det er dine skattepenger som ble brukt til å bygge anleggene og som brukes for å vedlikeholde dem. Sagene IF drifter anleggene for Oslo kommune, det vil si at vi skal ha tilsyn med anleggene og melde fra om feil og mangler. For dette får vi et driftstilskudd, enerett på kioskrift, samt god tilgang til å bruke anleggene. Det er denne jobben du er med på, som vakt i hallen eller på Klubbhuset! Det er fundamentalt viktig både for klubbens aktivitet (ingen anlegg, ingen aktivitet), og for klubbens økonomi (1/3 av våre inntekter kommer fra anllegg). Din innsats som frivillig vakt er derfor helt avgjørende for Sagene IF! 

 

Hvordan fungerer vaktordningen? 

Prosessen i korte trekk: 

  • Administrasjonen i Sagene IF lager ila våren et forslag til hvordan vaktene skal fordeles på de ulike idrettene kommende skoleår, dette legges fram og vedtas av klubbens ledergruppe rett før sommeren (lederne av alle idrettene). Hvor mange vakter en idrett får bestemmes av hvor mange medlemmer de har registret i Klubbadmin (vår medlemsliste), overrodnet betyr dette at hvert medlem må ta to vakter pr år.
  • Aktivitetsutvalgene i de enkelte idrettene fordeler så de vaktene de har fått på sine grupper og lag også ut fra antall medlemmer, og laglederne/gruppelederne fordeler til slutt på utøverne/spillerne sine. Vi oppfordrer aktivitetsutvalgene til å gi medlemmene en kort frist til å skrive seg på vakter, også fordele resten av vaktene på de medlemmene som ikke har satt seg opp. Medlemmer som ikke har mulighet til å ta sin vakt, kan bytte internt med andre på laget/gruppa eller Vippse en av våre vaktvikarer 150 kr pr time for å ta vakta for dem (ny pris pr. 1.1.2024). 
  • Alle jobber hele tiden i en felles vaktliste, her ser en både hvilke idrett, lag/gruppe og person som har vakt når. Den er publisert på nett og alle våre medlemmer har tilgang til å se og redigere den. 
  • Den enkelte vakt får en SMS av klubben noen dager før vakten. I smsen ligger det en lenke til en sjekkliste (google skjema). Sjekklisten inneholder alle oppgavene vakta har, og krysses av i skjemaet etterhvert som de gjøres. Etter endt vakt sendes skjemaet inn. Alt dette gjør en på egen telefon. De innsendte skjemasvarene er Sagene IFs dokumentasjon overfor anleggseier Oslo kommune på at vi har gjort det vi skal iht vår driftsavtale. 

Hva har vaktene ansvar for? 

Vaktene har ansvar for 3 ting:

  1. Å gjøre det hyggelig og trygt for alle å bruke anleggene! Dette er det viktigste for oss!
  2. Å være tilstede og passe på anleggene! Det betyr å si fra om feil/mangler, utføre brannrutiner, forebygge innbrudd/hærverk og se til at alle oppfører seg.
  3. Å drive kiosken og være vertskap for våre leietakere! Dette er viktig for vår økonomi. 

Alle våre vakter må derfor ha fylt 18 år, all den tid de har et stort ansvar.  

Vi oppfordrer imildertid foreldre/foresatte til å ta med seg sine barn/ungdom som de jobber dugnad for på hele eller deler av vakta, det synes vi er veldig hyggelig og det bygger også god dugnadskultur!

 

Vi forsøker så langt det er mulig å ha minst to personer på vakt samtidig i begge anleggene. Dette både fordi det er mange oppgaver, fordi det øker sannsynligheten for at minst en møter opp, og fordi vi vet at mange føler seg tryggere når man er flere sammen.  

 

Hvordan får vaktene den informasjonen de trenger? 

Har du spørsmål?

Ta kontakt med Elisabeth Høvås