Svar på de vanligste spørsmålene om allidretten

Når kommer fakturaene?

Fakturaen blir sendt ut en gang i halvåret, i april for våren og i september for høsten. Alle fakturaene har 14 dagers betalingsfrist, men vi sender ingen til inkasso og legger ikke på gebyrer.  Hvis dere trenger hjelp med å betale deler av treningsavgiften er det bare å gi beskjed. For oss er det viktigst at alle skal få muligheten til å være med. Uavhengig av økonomisk situasjon.

Hva slags klær skal vi bruke?

Det viktigste er at dere har på klær det går an å være aktiv i. Vi anbefaler langukse for å unngå skrubbsår og brannsår.

 

Dere velger selv om dere vil bruke sko, men det blir viktigere med sko jo eldre dere blir. Det er fordi aktivitetene ofte blir vanskeligere uten sko på gruppene for de eldste.

Hvem er instruktører

Våre nstruktørene på allidretten inngår i vår trenerstige. Det vil si at de utdannes av oss i Sagene If som instruktører. De har ofte vært assistenter på allidretten tidligere og noen av dem er også intruktører for andre idretter i klubben. Alle våre instruktører får kurs som aktivitetsledere. 

 

Våre instruktører er unge og de trenger støtte av dere foreldre. Det forventes derfor at foreldrene er med "ut på gulvet" og hjelper til med treningen. Om instruktøren blir syk, så vil det også være slik at foreldrene må trå til. 

Hvordan melder jeg med ut?

Hvis du skal melde deg ut av allidretten må du sende en mail til medlem@sageneif.com. 

 

Medlemskapet i allidretten blir videreført automatisk hvis du ikke melder deg ut. Helt til du begynner på skolen. Det er derfor viktig at du gir beskjed hvis dere melder dere ut, slik at de som står på venteliste kan få muligheten til å bli med.

Kan jeg bytte gruppe?

Det er selvfølgelig mulig å bytte gruppe, så lenge det er ledig plass på den gruppa dere ønsker å bytte til.

Kan jeg bytte til en annen aldersgruppe?

Som regel ønsker vi at barna er sammen med den aldersgruppen de skal begynne på skolen sammen med. Det er for at de skal bli kjent med barn de kanskje skal begynne på skolen sammen med. Samtidig er det viktig at de møter utfordringer på deres eget nivå, slik at de kan føle på mestring. Det er også viktig for instruktørene at de vet hvilken alder det er på den gruppen de skal ha, slik at de kan forberede treninger som er tilpasset alle.

Hvor mange barn er det på hver gruppe?

Dette avhenger av hvor stor plass vi har der vi trener. Men vi setter også en begrensning på antall barn per instruktør og assistent, slik at vi skal sikre kvaliteten på treningen. Dette varierer fra 15-25 stk.

Hvor mange allidrettsgrupper er det?

Vi har 18 ulike grupper fordelt mellom alderene 3 til 5 år.

Hvorfor har dere mange av de samme øvelsene flere ganger?

For oss er det viktig at barna føler seg trygge på trening. Derfor legger vi opp treningene slik at barna kan kjenne seg igjen. Dette gjør treningene mer forutsigbare og kan bidra til at barna blir tryggere. Vi gjør selvfølgelig endringer innenfor disse rammene gjennom alle semestrene.

Hvorfor har dere ikke mer spesialiserte øvelser eller idretter for barn?

Allidretten handler om lek og moro der alle får være med. Det er grunnleggende for alle øvelsene og lekene vi har sammen. Vi fokuserer ikke så mye på spesifikke idretter, men øver på grunnleggende motoriske ferdigheter. Vi tror at dette er med på å utvikle barnas ferdigheter samtidig som det bevarer idrettsgleden.