Ordensregler

Nesten 25 ulike klubber trener og konkurrerer i Bjølsenhallen!

For at dette skal fungere, må vi ha noen ordensregler som alle brukerne av hallen følger.

Under finner du reglene som gjelder for hele hallen, samt info om Sagene IFs sanksjonsmyndighet overfor dem som bryter reglene. 

Takk for at du følger reglene! 

Ordensregler for Bjølsenhallen

 1. De ansvarlige ledere for brukerne skal påse at ordensreglene blir overholdt.
 2. Brukerne av anlegget skal si fra om til hallvakta/Sagne IF om skader som måtte oppstå på lokaler, baner og inventar til hallvakten.
 3. Det er kun brukerne av hallen som skal oppholde seg i Bjølsenhallen.
 4. Respekter treningstidene, ikke gå inn i salen før de som trenr er fedige. 
 5. Klubber/Lag som spiller sine hjemmekamper i Bjølsenhallen må etterleve hjemmelagsreglene.
 6. Brukerne av anlegget skal påse at salene og rommene de har benyttet ser ok ut før de går hjem, det inkludeer også garderobene.
 7. Brukerne av hallen har selv ansvar for sitt idrettsutstyr og sine verdisaker.
 8. Det er ikke lov med ballspill i fellesområdene, og ikke tillatt med fotball i noen av salene.
 9. Det er ikke lov med mat og drikke ute på selve aktivitetsflatene. 
 10. Det er kun tillatt med innesko/fottøy som ikke skader gulv/matter. I nedre sal skal det kun brukes innesko som ikke lager sorte striper, i kampsportsalene skal skilting med regler for fottøy følges.
 11. Foreldre eller øvrig publikum til nedre sal skal bruke tribunen, ikke sitte inne i selve salen.
 12. Hele kampidrettsanlegget i øvre er skofri sone. Det betyr at foreldre og øvrige tilskuere må ta på skotrekk, og at utøvere må ta av seg skoene.
 13. Idrettsutstyr og personlig utstyr skal aldri ligge foran/sperre for branndører og rømningsveier.
 14. Røyking og snusing er ikke tillatt noe sted i hallen, heller ikke i garderober og dusj.
 15. All bruk av håndballklister er forbudt.
 16. Bukerne av anlegget er erstatningsansvarlig for utstyr/inventar de ødelegger/roter bort. 
 17. Brukere av anlegget som ikke overholder ordensreglene vil bli bortvist eller bøtelagt.

Sanksjoner!

Sagene IF kan gjøre følgende ved brudd på ordensreglene: 

 1. Gi klubben med ansvar for bruddet en bot på kr. 1000,- 
 2. Bortvise klubber, lag, grupper, enkeltpersoner fra anlegget.