Forsikring og lisens

Barneidrettsforsikring

Alle barn som er medlem av lag tilsluttet Norges Idrettsforbund og olympiske og paralympiske komite (NIF) eller som deltar i organisert aktivitet i klubbens/ lagets regi er forsikret gjennom Gjensidige barneidrettsforsikring. forsikringen omfatter barn til den dato de fyller 13 år. Forsikringspremien betales av NIF.

All diagnostisering og behandling utover akuttbehandling skal bestilles av Idrettens skadetelefon:

 

Les mer om barneidrettsforsikringen her.

Alle skader må meldes elektronisk, du finner skadeskjema her.

 

All diagnostisering og behandling utover akuttbehandling skal bestilles av Idrettens skadetelefon på tlf nr  987 02033

Les mer om idrettens skadetelefon her

 

Forsikring for utøvere over 13 år - lisens!

Medlemmer som som har fylt 13 år blir forsikret gjennom å løse en lisens i særforbundet til sin idrett. De ulike særforbundene/ idrettene har forskjellige forsikringsleverandører, praktiske løsninger og priser på dette. Det som imidlertid er felle for alle idretter en ikke får spille kamper/ delta på stevner uten å ha lisens. Sagene IF vil derfor sørge for at alle utøvere over 13 år har lisens. Det er den enkelte avdeling/ idrett som har ansvaret for å følge opp dette, og du vil få informasjon om dette fra din lagleder. Du vil finne mer informasjon om forsikring/ lisensordningen på nettsiden til din idretts særforbund. Vi har forsøkt å gjøre det litt enklere for deg å finne fram, og satt opp likt til de ulike særforbundenes lisensordninger.

Trykk på din idrett under, så finner du info om forsikringsvilkår, priser, hva du gjør ved skade.....

Det aller viktigste å huske på for deg som utøver/ forelder er at alle skader som krever behandling bør meldes inn til forsikringsselskapet med en gang. Du finner oppskriften for hvordan du gjør det i linkene over.