Vår antidoping policy

Sagene IFs antidoping policy

(Vedtatt at styret 15.11.2016)


1. Verdier og holdninger

Sagene IF driver sin aktivitet i tråd med idrettens verdigrunnlag.

Vi tar avstand fra og har nulltoleranse for bruk av dopingmidler.

2. Kunnskap

 • Vi vil ha en lenke til Antidoping Norge (ADN) på våre nettsider for oppdatert info om antidoping arbeid.
 • Vi skal arrangere to samlinger i året for våre tillitsvalgte som skal gjøre dem i stand til å gjennomføre jevnlige samtaler med alle våre utøvere der dopingspørsmål diskuteres.
 • Vi vil sørge for at alle medlemmer fom 15 år gjennomfører elæringsprogrammet Ren utøver.
 • Vi skal gjøre kunnskap om ressurstrening og kosthold tilgjengelig for våre medlemmer gjennom å inkludere temaene i klubbens kursplan.
 • Vi vil påse at våre eliteutøvere/lag og deres støtteapparat følger sitt forbunds rutiner og krav knyttet til antidoping.

3. Regelverk

 • Alle som har verv/ roller/ stillinger i Sagene IF skal være medlem av klubben, og er forpliktet gjennom medlemskapet til å følge NIFs lov og dopingbestemmelser.
 • Alle våre medlemmer er kjent med at de kan bli testet for doping av ADN og at de da er forpliktet til å avgi dopingprøve.
 • I våre kontrakter med trenere og spillere er det to punkter vedrørende doping:
 1. En plikter å avstå fra dopingmidler.
 2. Klubben har anledning til å si opp kontraktene med umiddelbar virkning dersom en dømmes for brudd på dopingbestemmelsene.

4. Bevisstgjøring

Treningssentre:

Sagene IF samarbeider kun med treningssentre som har gjennomført programmet Rent senter.


Kosttilskudd:

Sagene IF reklamerer ikke for kosttilskudd og anbefaler det ikke til våre medlemmer.

Vi tilbyr isteden alle våre medlemmer råd og kurs i å spise sunt og variert.

Klubben anbefaler medlemmer å ta kontakt med ernæringsekspert eller lege før bruk av kosttilskudd.

 

Nærmiljøet:

Sagene IF synliggjør klubbens antidoping arbeid i nærmiljøet på følgende måte:

 • Sertifikat for Rent idrettslag henges opp i klubbhuset/ hallen.
 • Vår verdiprofil skal være synlig og tydelig på alle våre anlegg.
 • Logoen til Rent idrettslag trykkes på alle klubbens drakter, legges inn på alle våre sider på nett, og legges inn i alt vårt markedsføringsmateriell.

Mistanke om doping:

Mistenkes noen for doping eller har avlagt positiv prøve, tar vi det opp med vedkommende. Vi bryr oss om hverandre! I vårt idrettslag er det nulltoleranse, men vi tar vare på våre medlemmer.

Medisinsk bistand:

Vi sørger for at utøvere som er mistenkt for doping får hjelp og støtte av både klubben og av helsepersonell.

Ærlighet:

Vi ber utøveren fortelle sannheten og stå for det vedkommende har gjort.

Konkurranser/ samlinger:

Utøvere som har avlagt positiv dopingprøve får ikke representere Sagene IF før forholdet er avklart.

Media:

Styret utnevner en person som kan håndtere media, og forbereder vedkommende godt på aktuelle spørsmål. Vi samarbeider med særforbundet, idrettskretsen og Antidoping Norge.5. Beredskapsplan

Sagene IF har en beredskapsplan for å håndtere mistanke om doping eller dopingsaker som involverer våre medlemmer: