Rumpeldunkutvalget

Rumpeldunkutvalgets sammensetning:

Leder ble valgt på årsmøtet i 2023, leder setter sammen sitt utvalg:

  • Leder: Mette Sundal, lederquidditch@sageneif.com, tlf: 40047809
  • Styrerepresentant: Johan Ameneon Gjessing Vaernes 
  • Trener: Merlin Jonathan Zimmermann

Styringsdokumenter

Overordnede styringsdokumenter for Sagene IF finner du her.

Oversikt over lover, regler og retningslinjer i Sagene IF ligger her.

Styringsdokumenter for Quidditch finner du under.