Politiattest

Alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver for Sagene IF som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming, skal avkreves politiattest. Les mer under. 

Her finner du mer informasjon om ordningen:

 1. Norges Idrettsforbund
 2. Politiet.

Hvem må ha politiattest?

Alle ansatte og frivillige over 15 år som skal utføre oppgaver for Sagene IF som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming, skal framvise politiattest.

 

I Sagene IF betyr det:

 • Alle som er ansatt i en eller annen form.
 • Alle medlemmer av styret og arbeidsutvalg.
 • Alle trenere og lagledere/ gruppeledere for alle lag/ grupper som har barn under 18 år.
 • Alle som skal være reiseledere på konkurranser for alle lag/ grupper som har barn under 18 år.
 • Alle som har roller/ ansvar omkring våre prosjekter for mennesker med spesielle behov.

Hvordan skaffer jeg politiattest?

For deg som har fylt 18 år: 

 1. Sagene IF må fylle ut og signere et skjema om bekreftelsee på formål (bekreftelse på at du jobber/har verv hos oss): 
  • Send epost til post@sageneif.com og be om å få et slikt utfylt skjema tilsendt på epost. 
 2. Logg deg inn på politiet.no for å søke om attest digitalt: 
  • Gå til politiet.no > trykk på "politiattest", deretter på > "politiattst - søk digitalt", så til slutt på > "Søk politiattest eller sjekk status".
 3. I søknadsskjemaet som kommer opp gjør du følgende:
  • Fyll du ut personalia
  • Under "formålet med attsten" velger du "frivillige organisasjoner" i begge nedtrekkslistene. 
  • Under "legg ved bekreftelse på formål", last opp utflyt og signert skjema du fikk fra Sagene IF fra pkt. 1. 
  • Trykk på send. 

For deg som er mellom 15 og 18 år: 

 1. Personer under 18 år kan ikke søke elektronisk, og må sende søknaden per post. 
 2. Søknaden må inneholde: 
 3. Søknaden sendes til: Politiets enhet for vandelskontroll og politiattester, Postboks 113, 9951 Vardø.

Hva skal jeg gjøre med politiattesten?

Når du har fått attesten i posten fra politiet skal du vise dem fram til en av Sagene IFs ansvarlige for politiattester (se liste under).

Du kan ikke sende attesten på epost, du må vise dem fram fysisk.

Hva gjør Sagene IF med politiattestene?

Når Sagene IFs ansvarlige for politiattester får se din politiattest, så setter vi deg opp på en liste over tillitsvalgte som har framvist attest.

Sagene IF har ikke lov til å oppbevare politiattester, så du får attesten i retur så snart du har fremvist den.

Personer som framviser attester med anmerkninger vil ikke kunne ha tillitsverv i Sagene IF.

Ansvarlige personer i Sagene IF: