Medlemskap

Medlemsadministrasjon

Sagene IF bruker Norges Idrettsforbunds løsning for medlemsadministrasjon.

Laste ned apen Min idrett på din mobil for å gjøre administreringen av ditt medlemskap enklest mulig.

Les mer om dette

her.

Hvordan melder jeg meg inn i Sagene IF?

Slik melder du deg inn i klubben:

 1. Registrer deg (deretter ditt barn) som bruker i min idrett her.(Se video)
 2. Logg deg inn i boksen "Min Idrett" til høyre/under i dette vinduet.
 3. Søk opp "Sagene" og send søknad om medlemsskap. (Se video)
 4. Søk kun for utøver, klubben får automatisk info om foresatte.
 5. Husk å kryss av for den idrett du melder deg på (Alllidrett heter "idrettsskole").
 6. Du får en bekreftelse av medlemskapet på epost etter et par dager.
 • Registrer deg (deretter ditt barn) som bruker i min idrett her.(Se video)
 • her(Se video)

 • Logg deg inn i boksen "Min Idrett" til høyre/under i dette vinduet.
 • Søk opp "Sagene" og send søknad om medlemsskap. (Se video)
 • (Se video)


 • Søk kun for utøver, klubben får automatisk info om foresatte.
 • Husk å kryss av for den idrett du melder deg på (Alllidrett heter "idrettsskole").
 • Du får en bekreftelse av medlemskapet på epost etter et par dager.
 • Trenger du hjelp? Kontakt idrettens support på tlf 21029090, epost: support@idrettsforbundet.no

  Alle som har betalt medlemsavgift til Sagene IF er medlem, medlemskapet regnes fra den dagen medlemsavgiften er betalt.

  Dette kan jeg nyte - Treninger og kamper i din idrett, deltakelse på minimum 2 cuper pr år, fine stripete drakter, forsikring, stemmerett på årsmøtet, og et godt sosialt miljø.

  Dette må jeg yte - Stille opp på kamper og treninger, følge klubbens og lagets regler, jobbe på 4 dugnader pr. år, og betale medlems- og treningsavgift.

  Alle medlemmer i Sagene IF betaler medlemsavgift og treningsavgift:

  • Det er årsmøte som bestemmer prisene for medlems- og treningsavgift, du finner prislisten for 2019 her.
  • Medlemsavgiften - går til Sagene IF og er på 400 kr pr kalenderår (+ gebyr på 15 kr).
  • Treningsavgiften - går til idretten du driver og du finner prisen i prislisten over.

  Les mer om medlems- og treningsavgift her.

  Har du ikke penger til å være med?

  Trykk her for info, eller ta kontakt med oss!

  Alle skal få være med, vi finner alltid løsninger!

  Hvordan betaler jeg?

  Når får jeg faktura?

  • Faktura for medlemsavgiften sendes ut i slutten av januar hvert år.
  • Faktura for semesteravgift i allidrett sendes ut ila februar for våren og ila oktober for høsten.
  • Faktura for treningsavgiften i fotball, landhockey, bryting, rugby, tennis og sykkel sendes ut innen 1. april hver år.
  • Faktura for treningsavgiften i innebandy sendes ut innen 1. juni hver år.
  • Alle betalingskrav fra Sagene IF har 2 ukers betalingsfrist, det legges ikke på purregebyrer.

  Hvordan betaler jeg?

  • Når Sagene IF har sendt deg en faktura, vil du få en SMS om at du har mottatt en faktura fra oss.
  • Du vil få fakturaen som vedlegg på epost og den vil ligge i Min idrett.
  • Du kan da velge om du vil logge deg inn i Min idrett å betale (Visa, mastercard, buyasskort, tippekort)
  • Eller om du vil laste ned og betale fakturaen som ligger som vedlegg på eposten på vanlig måte i din nettbank.

  Trenger du hjelp? Kontakt idrettens support tlf: 21029090, epost: support@idrettsforbundet.no

  Du avslutter medlemskapet ditt ved å melde deg ut av klubben, utmelding skal skje skriftlig.

  Du kan enten logge deg inn i Min idrett og melde deg ut her (

  Se video

  her), eller du kan sende oss en epost.


  Trenger du hjelp? Kontakt idrettens support tlf: 21029090, epost: support@idrettsforbundet.no

  Trenger du hjelp? Kontakt idrettens support tlf: 21029090, epost: support@idrettsforbundet.no

  Ønsker du å støtte Sagene IF? Da kan du bli støtemedlem. Det koster 400 kr pr. kalenderår.

  Slik gjør du:

  • Følg oppskriften for innmelding over.
  • Meld deg utelukkende inn i Sagene IF, ikke i noen avdeling/ idrett.
  • Send en epost til oss med info om at du har søkt om støttemedlemskap.
  • Sagene IF bekrefter ditt medlemskap etter et par dager.
  • Betalingsrutinene er som beskrevet over.

  Ta kontakt med idrettens support ved tekniske spørsmål (Tlf: 21029090, e- post: support@idrettsforbundet.no)
  Ta kontakt med Sagene IF v/ daglig leder dersom du:

  • har fått et feilaktig betalingskrav
  • om du mener at du allerede er utmeldt som medlem
  • om det er andre spørsmål som er relatert til ditt forhold med Sagene IF
  Min idrett



  Glemt brukernavn/passord?