Bandyutvalget

Bandyutvalgets sammensetning:

Leder ble valgt på årsmøtet i 2021, leder setter sammen sitt utvalg:

Styringsdokumenter

Overordnede styringsdokumenter for Sagene IF finner du her.

Oversikt over lover, regler og retningslinjer i Sagene IF ligger her.

Styringsdokumenter for bandy finner du under.