Æresmedlemskap

Æresmedlemskap er Sagene IFs høyeste utmerkelse!

I Sagene IFs lov §3 (2) står følgende om æresmedlemskap: 

"Til æresmedlem kan styret innstille medlemmer som har gjort seg særlig fortjent i sitt arbeid for idrettslaget. Styret skal legge fram en begrunnet innstilling til idrettslagets årsmøte. For utnevnelse av æresmedlemmer kreves 2/3 flertall på årsmøtet. Æresmedlemmer betaler ikke kontingent, men har samme rettigheter som andre medlemmer."

Kriterier

Kriterier for æresmedlemskap: 

 • Tildeles en person som:
  • Enten har lagt ned et ekstraordinært frivilligarbeid for klubben over lang tid, administrativt eller sportslig.
  • Ellere har har oppådd fremragende sportslige resultater for klubben. 
 • Har representert Sagene IFs filosofi og verdier på en fremragende måte.
 • Ikke sitter i styret når æresmedlemskapet vedtas. 

Tildeling

Prossessen for å utnecne æresmedlemmer:

 1. Alle klubbens medlemmer og avdelinger, samt styret selv, kan foreslå kandidater til æresmedlemskap for styret. 
 2. Styret må leggee fram en begrunnet innstilling om æresmedlemskap for kandidaten på klubbens årsmøte.
 3. Det må være 2/3 flertall på årsmøtet for å utnevne æresmedlemskapet. 

Ønsker du å sende inn (seneest 4 uker før årsmøtet) et forslag til et æresmedlem?  
Følgende må sendes inn på epost til post@sageneif.com:

 • Navn og kontaktinfo til kandidaten
 • En kort begrunnelse for hvorfor kandidaten bør utnevnes til æresmedlem.
 • Navn, kontaktinfo og signatur på den/ de som fremmer kandidaten

Utdeling

Æresmedlemskap deles ut på årsmøtet, eller annet egnet arangement i klubben.

Prisen består av et diplom, et gratis livslangt medlemskap, og en gave fra klubben.

Æresmedlemmer i Sagene IF

 • 2020: Eyvind Dahl  
 • 2015: Raymond Jahrmann