Kontaktpersoner for A-laget

Kontaktpersoner for junioravdelingen

Knøtt 2008 og 2009

Mårten Blixt;

marten.blixt@gmail.com, tlf. 908 62 880

Knøtt 2010 og 2011

Axel Christian Grelland;

axel.grelland@gmail.com, tlf. 924 23 424

Bandyskolen

Henning Strøm;

lederbandy@sageneif.com, tlf: 901 98 629

Helge Lundvold, tlf. 412 42 688