VÅRE IDRETTER

Sagene IF er et fleridrettslag. Det betyr at vi har mange idretter og aktiviteter i klubben. Fotball, bandy og sykkel har lange tradisjoner i Sagene IF. Innebandy og landhockey og allidrett kom med på 1990- tallet. Mens bryting, rugby og tennis er helt nye og har kommet til ila de siste årene. Under ser du en oversikt over alle de idrettene vi har i dag. Trykk på bildet til idretten du vil vite mer om. Hvert år arrangerer vi åpne og gratis idrettsskoler for barn i de fleste av våre idretter. Les mer om det her.

BANDY

FOTBALL

INNEBANDY

LANDHOCKEY

BRYTING

RUGBY

TENNIS

SYKKEL

SYKKEL

Les mer om Allidrett og Turn her

ALLIDRETT/TURN

VENNER I AKTIVITET


HÅNDBALL