Judoutvalget

 

Leder ble valgt på årsmøtet, leder setter sammen sitt utvalg: