Sportslig ledelse

Sagene IF innebandy sin sportslig ledelse består av følgende personer: