Ansatte

Sagene IF har en administrasjon som holder til på klubbhuset på Voldsløkka. Den består av kontoret og driftsavdelingen, tilsammen 3,1 årsverk fordelt på 5 personer. På kontoret finner du daglig leder og rekrutteringsleder. På drift finner du driftsleder og to driftsassistenter. Under kan du lese om våre ansatte og deres oppgaver, og du finner info om Sagene IF som arbeidsgiver.

Vi holder til i 2. etasje i klubbhuset på Voldsløkka.

Adresse: Stavangergata 32, 0468 Oslo.

Ønsker du å levere noe til administrasjonen?
Be vakten legge det i hyllene på kontoret eller legg det på scanneren på kontoret og send det direkte på epost til den ansatte du ønsker å nå.

Ansatte

Daglig leder Vibeke Thiblin

Oppgaver:

 • Sekretær for styret
 • Representere Sagene IF utad
 • Lede administrasjonen
 • Drift av kontoret
 • Leder av ledergruppa (alle avdelingslederne).
 • Arbeidsgiveransvar for øvrig ansatte
 • Bistå avdelingenes arbeidsutvalg
 • Oppfølging av økonomi (budsjett og regnskap)
 • Lede HMS- arbeidet
 • Sponsor- og markedsarbeid
 • Søknads- og rapporteringsarbeid
 • Medlemshåndtering
 • Redaktør for alle Sagene IFs publikasjoner på nett

Driftsleder anlegg Kurt- Jarle Niltveit

Oppgaver:

 • Ansvar for at forpliktelser i driftsavtaler overholdes.
 • Tilrettelegge best mulig for Sagene IFs og brukernes aktivitet.
 • Leder for driftsavdelingen med ansvar for budsjett, øvrige ansatte og frivillige.
 • Etablere og følge opp drifts- og HMS/sikkerhetsrutiner for anleggene.
 • Vinterdrift av Voldsløkka kunstisbane og Bjølsen kunstgress
 • Legging og preparering av is, drift av kjøleanlegg.
 • Utføre enkelt vedlikehold, kontaktperson for kommunen ved større reparasjoner.
 • Drive klubbens utleievirksomhet.
 • Tilrettelegge best mulig for frivillige vakter og kioskdrift.

Rekrutteringsleder Pak Ling Li

Oppgaver:

Rekrutteringsleder har ansvar for allidrett, AKS- prosjektet og de åpne idrettsskolene. Det betyr alle Sagene IFs tilbud til barn som kommer inn døra til klubben for første gang.

ALLIDRETT

AKSPROSJEKTET

IDRETTSSKOLENE

Lage årsplan og budsjett Lage årsplan Lage årsplan iht søknad
Følge opp instruktører Være på aktiviteten Markedsføring og rekruttering
Løse admin oppgaver Løse admin oppgaver Løse admin oppgaver
Kontakt Treningsstedene Kontakt skolene Samarbarbeid avdelingene
Markedsføring og rekruttering Samarbeid avdelingene Videreutvikling
Videreutvikling Videreutvikling

Øvrige ansatte

Sagene IF som arbeidsgiver

 • Styret har delegert arbeidsgiveransvaret slik at styreleder følger opp daglig leder og daglig leder følger opp øvrige ansatte.
 • Sagene IF er medlem av arbeidsgiverforeningen NHO- idrett.
 • Gjennom NHO- idrett har vi lovpålagt yrkesskadeforsikring, underslagsforsikring, og pensjonsordning for alle våre fast ansatte.
 • Sagene IF følger kravene til et systematisk HMS- arbeid.
 • Styreleder, daglig leder og driftsleder har gjennomført lovpålagt HMS- kurs, samt brannkurs og førstehjelpskurs.
 • Alle våre ansatte har en arbeidskontrakt som er i tråd med arbeidsmiljøloven.
 • Alle våre omlag 100 trenere/ instruktører har en kontrakt i tråd med mal trenerkontrakt vedtatt av styret.
 • Sagene IF betaler arbeidsgiveravgift av alle lønnskostnader.
 • Sagene IF har vedtatt en felles lønnspolitikk for alle våre avdelinger.