Ansatte

Sagene IF har en administrasjon som holder til på klubbhuset på Voldsløkka. Den består av kontoret, driftsavdelingen og Etter skoletid, tilsammen 5 årsverk fordelt på 7 personer. På kontoret finner du daglig leder og rekrutteringsleder. På drift finner du driftsleder og to driftsassistenter. På Etter skoletid finner du en barne- og ungdomarbeider og 2 trenere. Under kan du lese om våre ansatte og deres oppgaver, og du finner info om Sagene IF som arbeidsgiver.

Hvor finner du oss? 

Vi holder til i klubbhuset på Voldsløkka; Adresse: Stavangergata 32, 0468 Oslo.

Daglig leder og rekrutteringsleder har kontor innerst i 2. etasje ved klubbstua, driftsavdelingen finner du i driftsbygningene ved garasjene, og Etter skoletid finner du i festsalen rett over kiosken i 2. etasje.

Vi har også et kontor i Bjølsenhallen; Adresse: Moldegata 7, 0445 Oslo. 


Hvem er vi?

Daglig leder Vibeke Thiblin

Oppgaver:

 • Sekretær for styret
 • Representere Sagene IF utad
 • Lede administrasjonen
 • Drift av kontoret
 • Leder av ledergruppa (alle avdelingslederne).
 • Arbeidsgiveransvar for øvrig ansatte
 • Bistå avdelingenes arbeidsutvalg
 • Oppfølging av økonomi (budsjett og regnskap)
 • Lede HMS- arbeidet
 • Sponsor- og markedsarbeid
 • Søknads- og rapporteringsarbeid
 • Medlemshåndtering
 • Redaktør for alle Sagene IFs publikasjoner på nett

.

Leder Etter skoletid Anne- Britt Granaas

Oppgaver: 

 • Utvikle, igangsette og drive tilbudet Etter skoletid for 5.- 10 klassinger iht klubbens mål og verdigrunnlag.  
 • Markedsføre tilbudet overfor bydelens ungdommer, og samarbeide med bydel, ungdomsklubb og skoler. 
 • Daglig drift av tilbudet mandag til torsdag kl. 14- 18. Planlegge aktiviteter og innhold. Lage og styre etter et budsjett. Leder for øvrige ansatte. 
 • Ha kontakt med foreldre og foresatte. 
 • Sørge for at Etter skoletid er et trygt sted å være for deltakerne.

Diftsassistent Ivar Løland

 • Stillingsprosent: 40 
 • Arbeidstid: Skift, 80 % nov- mars
 • Epost: ivar.loland@outlook.com 
 • Tlf: 91593083 (diftsavd. tlf)

Oppgaver: 

Driftsleder anlegg Kurt- Jarle Niltveit

Oppgaver:

 • Ansvar for at forpliktelser i driftsavtaler overholdes.
 • Tilrettelegge best mulig for Sagene IFs og brukernes aktivitet.
 • Leder for driftsavdelingen med ansvar for budsjett, øvrige ansatte og frivillige.
 • Etablere og følge opp drifts- og HMS/sikkerhetsrutiner for anleggene.
 • Vinterdrift av Voldsløkka kunstisbane og Bjølsen kunstgress
 • Legging og preparering av is, drift av kjøleanlegg.
 • Utføre enkelt vedlikehold, kontaktperson for kommunen ved større reparasjoner.
 • Drive klubbens utleievirksomhet.
 • Tilrettelegge best mulig for frivillige vakter og kioskdrift.

Trene barn og ungdom Bernhard Norshus

Oppgaver:

 • Ansvar for treningene til: AKS- prosjektet for 1.- 4. klasse, Etter -skoletid for 5.- 10. klasse, Sagene IF Core 5.- 10. klasse, Allidretts/turn gruppa 6- 8 åringer, Enkelte av allidrettsgruppene for 3- 5 åringer.
 • Det innebærer: Planlegge og gjennomføre treningene, Holde orden og oversikt over utstyr, Lage og oppdatere deltakerlister, Hente barna på AKS- på de skolene vi har avtale om henting, Hjelpe til med markedsføring og rekruttering

Øvrige ansatte:

Rekrutteringsleder Pak Ling Li

Oppgaver:

Rekrutteringsleder har ansvar for alle Sagene IFs tilbud til barn som kommer inn døra i klubben for første gang: 

 1. Allidrett
 2. AKS- prosjektet
 3. De åpne idrettsskolene. 

Pak har også ansvar for Fotball Fritidsordningen (FFO). Dette utgjør 50 % av hans stilling- 


ALLIDRETT

AKSPROSJEKTET

IDRETTSSKOLENE

Lage årsplan og budsjett Lage årsplan Lage årsplan iht søknad
Følge opp instruktører Være på aktiviteten Markedsføring og rekruttering
Løse admin oppgaver Løse admin oppgaver Løse admin oppgaver
Kontakt Treningsstedene Kontakt skolene Samarbarbeid avdelingene
Markedsføring og rekruttering Samarbeid avdelingene Videreutvikling
Videreutvikling Videreutvikling

Trener barn og ungdom Fabian Ambrose

Oppgaver:

 • Ansvar for treningene til: Fotballfritidsordningen (FFO), og enkelte av allidrettsgruppene for 3- 5 åringer.
 • Det innebærer: Planlegge og gjennomføre treningene, Holde orden og oversikt over utstyr, Lage og oppdatere deltakerlister, Hjelpe til å hente barna på AKS ved behov, Hjelpe til med markedsføring og rekruttering.

Sagene IF som arbeidsgiver

 • Styret har delegert arbeidsgiveransvaret slik at styreleder følger opp daglig leder og daglig leder følger opp øvrige ansatte.
 • Sagene IF er medlem av arbeidsgiverforeningen NHO- idrett.
 • Gjennom NHO- idrett har vi lovpålagt yrkesskadeforsikring, underslagsforsikring, og pensjonsordning for alle våre fast ansatte.
 • Sagene IF følger kravene til et systematisk HMS- arbeid.
 • Styreleder, daglig leder og driftsleder har gjennomført lovpålagt HMS- kurs, samt brannkurs og førstehjelpskurs.
 • Alle våre ansatte har en arbeidskontrakt som er i tråd med arbeidsmiljøloven.
 • Alle våre omlag 100 trenere/ instruktører har en kontrakt i tråd med mal trenerkontrakt vedtatt av styret.
 • Sagene IF betaler arbeidsgiveravgift av alle lønnskostnader.
 • Sagene IF har vedtatt en felles lønnspolitikk for alle våre avdelinger.