Vårt medlemssystem

Sagene IF bruker idrettens løsninger for medlemsadministrasjon; Min Idrett og Klubbadmin. Dette er et elektronisk medlemssystem integrert med idrettens nasjonale medlemsdatabase (krav fra NIF fom 1.1.2017) og med idrettens admin/ org system Sportsadmin. For våre medlemmer betyr det at de de selv kan administrere sitt medlemskap i Min idrett. For klubben betyr det at vi kan administrere alle våre medlemmer og lisenser via Klubbadmin og Sportsadmin, og slipper å vedlikeholde flere registre.


Du kan se en enkel video som forklarer Min idrett her.

Min idrett din personlige side inn mot idrettens medlemsregister. Dette er det enkelte medlems egen profil på nett, og herfra administrere de sitt medlemsskap i klubben. Her melder de seg inn og ut, betaler medlems- og treningsavgift, betaler lisenser, endrer personopplysninger og kan holde oversikt over verv og kompetanse en har i idretten.


Når Sagene IF sender ut en faktura for medlems- eller treningsavgift, så får medlemmet beskjed via SMS om at fakturaen har kommet som vedlegg på epost og ligger i Min idrett. Medlemmet kan da logge seg inn i Min idrett for å betale denne. Her kan de velge om de vil betale med vanlig betalingskort (Visa, MAstercard...), med Bypass betalingskort (Tippekort fra Norsk Tipping) eller om de vil laste ned fakturaen i pdf- format og betale med kid nummer på vanlig måte i sin nettbank.


Sagene IF har ikke tilgang til profilene i min idrett, dette er det kun medlemmet selv som har.

 • Min idrett er gratis å bruke.
 • Innlogging: Fra Min idrett boksen til venstre på siden.
 • Brukernavn og passord: Kontakt NIF IT support.
 • Veiledning: Ligger her.
 • Ap: Laste ned apen Min idrett på mobilen, se her.

Du kan se et enkelt video- kurs om Klubbadmin her.

Sagene IF holder enkle kurs i Klubbadmin for alle tillitsvalgte, les om det her.


Klubbadmin er Sagene IFs medlemsregister. Her holder vi oversikt over medlemmene, behandler innmelding og utmeldinger, kommunisere med medlemmene via epost og sms, fakturerer medlems- og treningsavgifter og holde oversikte over innbetalinger. Når en person melder seg inn/ut eller endrer sine personopplysninger i Min idrett, så kommer dette automatisk opp i Klubbadmin.

Sagene IF styrer hvem som har tilgang til hvilke avdelinger og lag i Klubbadmin. Styreleder og daglig leder har tilgang til hele klubben, ledere og medlemsansvarlige i avdelingene har tilgang til egen avdeling, og lagledere har tilgang til sitt lag. En kan da logge seg inn og få oversikt over alle medlemmene på sitt tilgangsnivå. Det betyr at en kan finne kontaktinfo og endre info på spillere, sende ut epost og sms til alle spillere, se hvem som har betalt/ ikke betalt medlemsavgiften, og behandle inn- og utmeldinger.

Opplysningene i klubbadmin er ikke tilgjengelig for noen andre enn de som har fått tilgang til det.

Klubbadmin er gratis å bruke for klubben.

 • Tilgang: Kontakt arbeidsutvalget i din avdeling.
 • Innlogging: Herfra
 • Brukernavn og passord: Samme som MI.
 • Veiledning: Ligger her.
 • Support: Ta kontakt med NIF IT support

Sagene IF kjører kurs i Klubbadmin for alle tillitsvalgte der vi også er inneom Sportsadmin, les om det her.

Du finner en rekke videoveiledninger for Sportsadmin her.

Sportsadmin er et nasjonalt system laget for å støtte alle organisatoriske og administrative nivåer i norsk idrett. Både klubber, kretser og forbund bruker Sportsadmin. Alle idrettslag er registrert i Sportsadmin og er tildelt hver sin organisasjonskode som følger klubben. Både Min idrett og Klubbadmin bygger på og er er integrert med Sportsadmin.

De fleste overordnede organisasjonsledd Sagene IF er medlem av bruker Sportsadmin til å sende ut informasjon til klubbene og administrere sin lisensordning. For Sagene IF betyr det at 1) informasjonen vi legger inn i Sportsadmin om klubben (kontaktinfo, verv og funksjoner) er oppdatert og korrekt slik at informasjon

som sendes til oss kommer til rett person, og 2) at vi må holde lisensregisteret i Sportsadmin oppdatert (les mer om forsikring og lisens

her

) Sagene IF kan logge seg inn for å legge til og endre lisenser, samt se hvem som har betalt/ ikke betalt. Det enkelte medlem vil se sin lisensstatus i Min idrett og der vil også fakturaen for lisensen komme fra forbundet (i tillegg til på epost).


Det er Sagene IF som styrer hvem som har tilgang til hva i Sportsadmin. Det er i første rekke arbeidsutvalget og medlemsansvarlig i avdelingene som har behov for dette, samt lagledere for ungdomslag (fylt 13 år) som ønsker oversikt over lisensene til spillerne på sitt lag.

 • Tilgang: Kontakt arbeidsutvalget i din avdeling.
 • Innlogging: Herfra.
 • Brukernavn og passord: Samme som i MI og KA.
 • Veiledning: Ligger her.
 • Support: Ta kontakt med NIF IT support