Årsmøtet 2021

Sagene IFs årsmøte 2021 går av stabelen 29. april kl. 18! 

 

Vi oppfordrer medlemmer som vil være med å bestemme til å møte opp. 

Årsmøtet er Sagene IFs høyeste myndighet, og bestemmer rammene for vår aktivitet. 

Du kan lese mer om Sagene IFs årsmøter her.

 

Alle medlemmer har møterett på årsmøtet.
Medlemmer som minimum fyller 15 år ila kalenderåret, har vært medlem av klubben i minst en måned og har oppfylt sine medlemsforpliktelser, har stemmerett på årsmøtet.

Som følge av koronapandemien har styret besluttet at årsmøtet skal avholdes digitalt ved bruk av Google Meet.

Dette er det nå anledning til, jf. uttalelse gitt av NIFs lovutvalg 12. mars 2020. 

 

På dato og tid for årsmøtet trykker du på denne lenken for å bli med i møtet:

https://meet.google.com/bgp-knxy-cbr 

 

Vi ber alle som skal delta på møtet om å melde seg på innen 29. april kl. 12.

Dette for at vi skal holde orden på antall stemmeberettigede på møtet.

Du melder deg på her: https://isonen.com/event/cklbkqtbf7s800d69qodd5xbq 

 

Under finner du alle sakspapirene til møtet, samtlige skal være publisert senest 1 uke før møtet.

Det er laget en forretningsorden tilpasset digitale møter, vi anbefaler alle å lese denne i forkant av møtet. 

VELKOMMEN!

Avdelingenes oppgaver til årsmøtet!

  • Info og maler finner du her!
  • Frist for innlevering er 1. mars 2021!