Innmelding

Du melder deg inn i Sagene IF ved å fylle ut og sende inn skjemaet under. Du får en bekreftelse på epost når innmeldingen er behandlet. 

Du må melde deg ut hvis du ikke ønsker å være med lengre, det gjør du ved å sende en epost til post@sageneif.com.

Du kan lese hva medlemskap i Sagene IF innebærer her.

INNMELDINGSSKJEMA SAGENE IF