Trener

Velkommen som trener!

På denne siden finner du den infoen du trenger for å løse dine oppgaver på en god måte.

Rolle

Sagene IF sine trenere har ansvar for å sikre at medlemmene som deltar i klubbens aktivitet får et godt tilbud og ivaretas på en god måte. Som trener er man en representant for klubben. Treneren er ansvarlig for oppfølgingen av sine respektive/ tildelte lag/ grupper, og rapporterer til sportslig leder. Treneren samarbeider med lagleder/ gruppeleder om organiseringen av aktivitetene laget/ gruppa deltar i. Alle våre trenere må levere politiattest.


Oppgaver

Sagene IF sine trenere har følgende oppgaver:

 • Sette opp sportslige og sosiale mål for laget foran hver sesong iht klubbens sportslige plan.
 • Planlegge trening i samsvar med aktivitetplan/ terminliste og klubbens sportslige plan.
 • Lede laget/ gruppa i treninger og kamper/ turneringer i samarbeid med andre trenere/ hjelpetrenere.
 • Ha dialog og samarbeid med foreldre.
 • Bidra i klubbens trenerfora.
 • Sette seg inn i klubbens retningslinjer og påse at laget/ gruppa aktivitet skjer i tråd med disse.
 • Sette seg inn i klubbens filosofi og Fair- play kort, og se til at egen og lagets/utøvernes opptreden er i tråd med dette.
 • Sørge for at alle utøvere som har fylt 15 år i laget/ gruppa gjennomfører Ren utøver.
 • Sette seg inn i barnerettighetene og bestemmelsene om barneidrett.
 • Holde seg oppdatert på informasjon fra klubben.

Overordnede rammer

Sagene IF sine trenere skal drive sin aktivitet iht følgende overordnede rammer:

Mal for trenerkontrakt

Alle trenere som får lønn av Sagene IF skal ha en arbeidskontrakt med klubben. Styret vedtar i desember hvert år en mal for trenerkontrakt for påfølgende år. Den skal brukes av alle avdelinger/ idretter. Arbeidsutvalget i den enkelte avdeling/ idrett har ansvar for at deres trenere har en arbeidekontrakt som er i tråd med malen når arbeidsforholdet starter. Daglig leder eller styreleder skal godkjenne og signere på alle kontrakter.

Her ligger Mal trenerkontrakt 2018/2019

Det som er markert i rødt kan avdelingene bestemme over/ endre.

Kurs og kompetanse

Sagene IFs kursplan:

Sagene IFs kursplan inneholder kurs for alle klubbens trenere i temaer som er felles for alle trenere:

 • Sagene IFs anti- doping arbeid (prate med dine utøvere om doping, gjennomføre Ren utøver med dem over 15 år)
 • Førstehjelpskurs (Vanlig førstehjelp samt bruk av hjertestarter)
 • Kosthold og basistrening (Spesifikt for ungdom).

Trenerkurs i din idrett:

Det er den enkelte avdeling sitt ansvar å utdanne sine trenere i egen idrett og de må dekke dette via egne budsjetter. Alle avdelinger har både ønske om og vilje til å sende sine trenere på kurs og dekker derfor som regel kostnadene til kurset. Det et sterkt fokus på at trenerne skal få tilbud om kurs og kompetanse i mal for trenerkontrakt. Spesifikt hvilke kurs som legges inn i din kontrakt kan du snakke med din avdeling om.

Rutinebeskrivelser

Vi har samlet de fleste rutinebeskrivelser for klubben her.

Her finner du en beskrivelse rutiner som er relevante for deg som trener (utstyr, treningstider, kamper, påmeldinger, overganger...).

Informasjon og kunnskap

Om hva som skjer i Sagene IF:

 • Følg med på sageneif.no!
 • Abboner på vårt nyhetsbrev!
 • Følg oss på Facebook og Instagram!

Om hvordan klubben driftes og fungerer:

Vi anbefaler at du kikker gjennom sidene i lenkene under: