Materialforvalter

Velkommen som materialforvalter!

På denne siden finner du den infoen du trenger for å løse dine oppgaver på en god måte.

Rolle

Materialforvalter har ansvaret for avdelingens utstyr. Det betyr at du skal sørge for at din avdeling har det utstyret de trenger og at dette blir godt tatt vare på. Materialforvalter utpekes av leder i avdelingens arbeidsutvalg. Du finner rollebeskrivelse for materialforvalter her.

Oppgaver

 • Holde oversikt over avdelingens utstyr og utstyrsbehov.
 • Bestille utstyr hos Sagene IFs leverandører ved behov.
 • Påse at avdelingens utstyrsbudsjett overholdes.
 • Sørge for at avdelingen tar godt vare på sitt utstyr.
 • Lage, implementere og vedlikeholde gode rutiner for utstyrsbestilling.

Kommunikasjon

Klubbadmin

Utstyr i Sagene IF

her

idrettsskolene

Du har kun ansvar for det utstyret som klubben kjøper inn og betaler: Alt av utstyr som laget/ gruppa bruker på trening/ kamper/ stevner Drakter til kamper/stevner Utlånsutstyr barn og ungdom Sagene IF klær til trenere og lagledere Førstehjelpsutstyr

Torshov sport

Sagene IFs hovedleverandør av drakter, klubbklær og idrettsutstyr er Torshov sport, og alle avdelinger og lag skal så langt det er mulig benytte Torshov sport. Enkelte idretter har egne leverandører på utstyr som er spesifikt for deres idretter og som Torshov sport ikke leverer. Sagene IF får 30 % rabatt på alle klubbkjøp, samt kickback som øker jo mer vi handler for.

Sagene- kolleksjonen:

her

Kolleksjonen består av Hummel- produkter, da Hummel er en del av vår avtale med Torshov sport.

Trykk:

Torshov sport trykker det som trengs å trykkes på drakter og klær, og de har vår logo og logoen til Ren idrett.

Det er noen regler for trykk:

retningslinjer for sponsorarbeid

Bestilling av varer:

Petter Ønvik

Fullmakt:

Daglig leder har gitt deg (og kun deg) som materialforvalter fullmakt til å handle på faktura hos Torshov sport. Det er viktig at du ikke lar dette skli ut ved å gi fullmakten videre til diverse trenere og lagledere, da mister du raskt kontrollen over innkjøpene og pengene forsvinner fort.

Øvrige leverandører

Tress

Sagene IF klær til lagledere og trenere

De fleste avdelinger kjøper noe Sagene IF klær til lagledere og trenere, det er viktig både for å være synlige i nærmiljøet og for å se litt ordentlige ut. Vi anbefaler at arbeidsutvalget i din avdeling gjør et vedtak på hva slags klær de skal få iht budsjettet, og at du står for innkjøpet hos Torshov sport og utdeling til den enkelte.

Utstyr som hovedlaget kjøper inn

Sagene IF T- skjorter

Lagring

Sagene IF har lager for utstyr i de anleggene vi drifter, og fordeler plass på avdelingene.

Du som materialforvalter har ansvar for:

Å fordele plassen din avdeling har fått på lagene/ gruppene. Å påse at utstyret i lagrene er låst inne og ikke flyter fritt. Å sørge for at det er noenlunde orden i lagrene.

Økonomi

her

Forsikring

Sagene IF har innbo-forsikring gjennom NHO- idrett for alle anleggene der vi lagrer utstyr. Daglig leder må melde skade og sende inn liste over utstyret som har blitt ødelagt/ stjålet til forsikringsselskapet. Du må derfor sende beskrivelse/ bilder av hva som har skjedd, samt en så detaljert liste som mulig med det utstyret som er borte/ ødelagt til daglig leder på epost.

Øvrige rutinebeskrivelser

her

Info og kunnskap

Du finner relevant informasjon i lenkene under og vi anbefaler at du kikker på disse:

 • Sagene IF bruker Google Gsuite til epost, arkiv og kalendere. Alle materialforvaltere som ønsker det får en konto. Det betyr at de får tilgang til alle klubbens arkiv (mapper i sky som kan deles med feks trenerne) og kalendere (Årshjul, banekalendere og terminlister), samt får egen materialforvalteridrett@sageneif.com epostadresse.
 • Sagene IF bruker Klubbadmin og Truegropus som verktøy for kommunikasjon med medlemmene og utvalg av medlemmer. Her kan du opprette utvalg med de laglederne du skal kommunisere med, slik at du kan sende epost og sms til dem.
 • Ta kontakt med daglig leder for å komme i gang med Google Gsuite, Klubbadmin og Truegroups.

Du finner all nødvendig info om utstyr i Sagene IF her.

Sagene IF er opptatt av at alle skal kunne drive med idrett hos oss, vi forsøker derfor å holde kostnadene til utstyr på et lavt nivå. Alle barn og ungdom som starter hos oss skal derfor ha mulighet til å låne utstyr gratis, og du må derfor sørge for at din avdeling har tilstrekkelig med utstyr til utlån. Det gjelder spesielt ved oppstart av idrettsskolene og AKS-prosjektet.

 • Alt av utstyr som laget/ gruppa bruker på trening/ kamper/ stevner
 • Drakter til kamper/stevner
 • Utlånsutstyr barn og ungdom
 • Sagene IF klær til trenere og lagledere
 • Førstehjelpsutstyr

Sagene IFs hovedleverandør av drakter, klubbklær og idrettsutstyr er Torshov sport, og alle avdelinger og lag skal så langt det er mulig benytte Torshov sport. Enkelte idretter har egne leverandører på utstyr som er spesifikt for deres idretter og som Torshov sport ikke leverer. Sagene IF får 30 % rabatt på alle klubbkjøp, samt kickback som øker jo mer vi handler for.

Sagene IF har en egen Sagene- kolleksjon hos Torshov sport, du kan se den her.

Kolleksjonen består av Hummel- produkter, da Hummel er en del av vår avtale med Torshov sport.

Torshov sport trykker det som trengs å trykkes på drakter og klær, og de har vår logo og logoen til Ren idrett.

Det er noen regler for trykk:

 • Alle drakter skal ha Sagene IF logo på hjertet, logo for Ren idrett på høyre overarm, og Sagene IF logo på høyre lår på short.
 • Drakter går i arv, dvs at spillerens navn ikke skal trykkes på ryggen.
 • Sponsorlogoer må plasseres iht Sagene IFs retningslinjer for sponsorarbeid.
 • Du bestiller fra vår kontaktperson på Torshov sport Petter Ønvik (tlf: 22092026/20).
 • Du kan bestille på epost og telefon, eller ved å dra innom Torshov sport klubbservice i Vogtsgate.
 • Mal for bestilling skjema:
 • Spilletøy
 • Treningstøy
 • Husk å be dem merke fakturaen med avdeling og lag.
 • Du kan enten hente varene i butikken selv, få en lagleder/ trener til å gjøre det, eller Torshov sport kan levere dem i Bjølsenhallen (de har gratis utkjøring en gang pr uke).

Daglig leder har gitt deg (og kun deg) som materialforvalter fullmakt til å handle på faktura hos Torshov sport. Det er viktig at du ikke lar dette skli ut ved å gi fullmakten videre til diverse trenere og lagledere, da mister du raskt kontrollen over innkjøpene og pengene forsvinner fort.

De fleste avdelinger kjøper noe Sagene IF klær til lagledere og trenere, det er viktig både for å være synlige i nærmiljøet og for å se litt ordentlige ut. Vi anbefaler at arbeidsutvalget i din avdeling gjør et vedtak på hva slags klær de skal få iht budsjettet, og at du står for innkjøpet hos Torshov sport og utdeling til den enkelte.

 • Sagene IF T- skjorter til alle på idrettsskolene og skoleprosjektene.
 • Sagene IF klær til alle ledere og trenere på idrettsskolene og skoleprosjektene.

Sagene IF har lager for utstyr i de anleggene vi drifter, og fordeler plass på avdelingene.

Du som materialforvalter har ansvar for:

 • Å fordele plassen din avdeling har fått på lagene/ gruppene.
 • Å påse at utstyret i lagrene er låst inne og ikke flyter fritt.
 • Å sørge for at det er noenlunde orden i lagrene.
 • Materialforvalter har ansvar for at avdelingen holder seg innenfor sitt utstyrsbudsjett. Du finner Sagene IFs budsjett her, din avdeling ligger som egen fane.
 • Daglig leder sender regnskapsrapport for foregående måned til avdelingsleder i slutten av inneværende måned, den publiseres også her. Det er viktig at du får tilsendt/ sjekker denne, slik at du har oversikt over status.
 • Vi anbefaler at du også holder oversikt selv (skyggeregnskap) over det utstyret din avdeling kjøper, noe som innebærer at du ha kontroll på hvem du har gitt fullmakt til og at andre du har gitt fullmakt gir deg beskjed når de har bestilt noe (be dem sende deg ordnebekreftelsen).

Sagene IF har innbo-forsikring gjennom NHO- idrett for alle anleggene der vi lagrer utstyr. Daglig leder må melde skade og sende inn liste over utstyret som har blitt ødelagt/ stjålet til forsikringsselskapet. Du må derfor sende beskrivelse/ bilder av hva som har skjedd, samt en så detaljert liste som mulig med det utstyret som er borte/ ødelagt til daglig leder på epost.

Vi har samlet de fleste rutinebeskrivelser for klubben her.

Info og kunnskap