Bryteutvalget

Bryteutvalgets sammensetning:

Leder ble valgt på årsmøtet i 2023, leder har satt sammen utvalget:

Styringsdokumenter

Overordnede styringsdokumenter for Sagene IF finner du her.

Oversikt over lover, regler og retningslinjer i Sagene IF ligger her.

Styringsdokumenter for bryting finner du under.