Vårt årshjul

På denne siden finner du Sagene IFs årshjul.
Hjulet tar utgangspunkt i idrettsforbundets årshjul.

Sagene IFs årshjul

Sagene IFs årshjul er en oversikt over alle faste oppgaver klubben må løse ila et år. Hjulet sier hva som skal gjøres når, og er et viktig verktøy for planlegging av Sagene IFs aktivitet og drift. Vårt årshjul satt opp i en kalender som viser alle faste oppgaver som må løses hvilken måned. Trykk på årshjulet for den måneden du ønsker å se.