Årsmøtet 2024

Sagene IFs årsmøte 2024 går av stabelen 21. mars kl. 18! 

Vi oppfordrer medlemmer som vil være med å bestemme til å møte opp. 

Årsmøtet er Sagene IFs høyeste myndighet, og bestemmer rammene for vår aktivitet. 

Du kan lese mer om Sagene IFs årsmøter her.

 

Alle medlemmer har møterett på årsmøtet.

Medlemmer som minimum fyller 15 år ila kalenderåret, har vært medlem av klubben i minst en måned og har oppfylt sine medlemsforpliktelser, har stemmerett på årsmøtet.

 

Det er bare å møte opp, ingen påmelding. 

Det serveres kaffe, te, mineralvann, vafler og frukt. 

 

Under finner du innkallingen til årsmøtet.

Sakspapirene publiseres en uke før møtet. 


VELKOMMEN!

 

Dokumenter til årsmøtet 2024

Innkalling (publisert 18/2): 

Saksliste (publisert 14/3): 

  • Saksliste - med forretningsorden, samt styrets forslag til vedtak og begrunnelser for disse.  

Sakspapirer (publisert 14/3): 

Protokoll:

Forlengende årsmøte 11. april 2024 kl. 18 

Det kalles inn til forlengende årsmøte i Sagene IF 11. april kl. 18.00 på klubbhuset. 

Det er to saker på sakslisten: 

  • Behandle Sagene IFs årsregnskap, herunder styrets økonomiske beretning, kontrollutvalgets beretning og revisors beretning.
  • Valg på kandidater til ubemannede verv.  

Du finner innkalling og sakspapirer under. 

 

Bakgrunn:

  • Sagene IFs regnskap for 2023 var ikke klart til årsmøtet 21. mars 2024, og årsmøtet gjorde derfor følgende enstemmige vedtak: "Behandling av Sagene IFs regnskap, kontrollutvalgets beretning og revisors beretning utsettes til fortsettende årsmøte. Fortsettende årsmøte med behandling av Sagene IFs årsregnskap for 2023 avholdes 11. april kl. 18:00, med frist for sakspapirer 4. april"
  • Hverken valgkomiteen eller årsmøtet 21. mars klarte ikke å finne kandidater til alle verv som var på valg. Valgkomiteen vil fortsette å jobbe med å finne kandidater, slik at forlengende årsmøte kan gjennomføre valg på de verv som gjenstår.

Alle medlemmer har møterett på årsmøtet, medlemmer som minimum fuller 14 år ila kalendersåret, har vært medlem av klubben i minst en måned og har oppylt sine medlemsforpliktelser, har stemmerett på møtet. 

 

 

Det er bare å møte opp, ingen påmelding. 

Det serveres kaffe, te, mineralvann. 

 

 

VELKOMMEN!

 

Dokumenter til forlengende styremøte

Innkalling og saksliste

Sakspapirer til forrlengende årsmøte 2024 

Protokoll:

  • Protokoll Sagene IFs forlendendeårsmøte 2024

 

Avdelingenes oppgaver til årsmøtet!

  • Info og maler finner du her!
  • Frist for innlevering er 1. mars 2024!