Ledergruppa

Sagene IF er et idrettslag med veldig mange ulike idretter, og ledergruppa skal sørge for alle drar i samme retning og samarbeider godt. Du kan lese mer om ledergruppas arbeid under.

Mandat

Ledergruppa består av alle de valgte og ansatte lederne av idrettene/ avdelingene.

Den ledes av daglig leder, og møtes en gang i måneden. Du kan lese mandatet til ledergruppa her.

 

Hovedoppgavene er:

 • Å sette styrets vedtak ut i live.
 • Sørge for best mulig daglig drift av klubben.
 • Legge til rette for best mulig samarbeid mellom avdelingene.

Møteplan

 • Møteplan : Hver siste torsdag i måneden, minus juli og desember. 
 • Alle møtene holdes i klubbhuset og starter kl. 18.

Møtedokumenter

Du finner Under innkalling, sakspapirer og protokoller fra alle møtene i ledergruppa her.

Ledergruppa 2021/2022:

 • Vibeke Thiblin - daglig leder
 • Audun Vagleng - Rekrutteringsleder, leder allidrett/turn
 • Kurt- Jarle Niltveit - driftsleder anlegg
 • Michael Abramowski - Leder landhcokey
 • Jørn Roald Svendsen  - Leder innebandy
 • Wenche Larsen Rustad - Leder bryting og judo
 • Rebecka May Lund - Leder rugby
 • Mette Sørlie - Leder tennis
 • Tommy Øyen - Leder fotball
 • Henning Strøm - Leder bandy
 • Marius Gignernes - Leder sykkel og triatlon
 • Elisabeth Jørstad - Leder quidditch
 • Vidar Brein-Karlsen - Leder hådball 
 • Leona Øyen - Sportslig leder dans.