Ledergruppa

Sagene IF er et idrettslag med veldig mange ulike idretter, og ledergruppa skal sørge for alle drar i samme retning og samarbeider godt. Du kan lese mer om ledergruppas arbeid under.

Mandat

Ledergruppa består av alle de valgte og ansatte lederne av idrettene/ avdelingene.

Den ledes av daglig leder, og møtes en gang i måneden. Du kan lese mandatet til ledergruppa her.


Hovedoppgavene er:

 • Å sette styrets vedtak ut i live.
 • Sørge for best mulig daglig drift av klubben.
 • Legge til rette for best mulig samarbeid mellom avdelingene.

Møteplan 2019/2020

 • Møteplan ledergruppa 2019
 • Møteplan 2020: Hver siste onsdag i måneden, minus juli og desember. 
 • Alle møtene holdes i klubbhuset og starter kl. 18.

Møtedokumenter

Du finner Under innkalling, sakspapirer og protokoller fra alle møtene i ledergruppa her.

Ledergruppa 2019/2020:

 • Vibeke Thiblin - daglig leder
 • Pak Ling Li - Rekrutteringsleder, leder allidrett
 • Kurt- Jarle Niltveit - driftsleder anlegg
 • Michael Abramowski - Leder landhcokey
 • Hilde Røer Johnasrud - Leder innebandy
 • Cato Hverven - Leder bryting
 • Andreas Fyri - Leder rugby
 • Espen Hofland - Leder tennis
 • Tommy Øyen - Leder fotball
 • Henning Strøm - Leder bandy
 • Ragnhild W. Dahl - Leder quidditch