Ledergruppa

Sagene IF er et idrettslag med veldig mange ulike idretter, og ledergruppa skal sørge for alle drar i samme retning og samarbeider godt. Du kan lese mer om ledergruppas arbeid under.

Mandat

Ledergruppa består av alle de valgte og ansatte lederne av idrettene/ avdelingene.

Den ledes av daglig leder, og møtes en gang i måneden. Du kan lese mandatet til ledergruppa her.

 

Hovedoppgavene er:

 • Å sette styrets vedtak ut i live.
 • Sørge for best mulig daglig drift av klubben.
 • Legge til rette for best mulig samarbeid mellom avdelingene.

Møteplan

 • Møteplan : Hver siste onsdag i måneden, minus juli og desember. 
 • Alle møtene holdes i klubbhuset og starter kl. 18.

Faste saker

Følgende faste saker behandles på alle møtene:

 1. Regnskapsrapport foregående måned.
  • Du finner løpende regnskap og alle rapporter i Onestop reporting
  • Styremedlemmer kan be om brukernavn og passord fra daglig leder. 
  • Logg inn herfra.
 2. Rapport utestående medlems- og treningsavgifter foregående måned.
 3. Kartleggingsskjema avdelingene.
 4. HMS- avviksrapport
 5. Vedtaksprotokoll ledergruppa.

Møtedokumenter

Du finner Under innkalling, sakspapirer og protokoller fra alle møtene i ledergruppa her.

Ledergruppa 2023/2024: