Grepa Stjerne i stripe!

En grepa stjerne i stripa har lagt ned solid og god innsats for klubben i en priode på 3- 5 år og representert Sagene IFs verdier på en god måte. Det kan feks. være som styremedlem eller medlem av et arbeidsutvalg, som lagleder eller trener. En grepa Stjerne i stripe har bidratt positivt til utviklingen av klubben og til egen idrett, samt til det sosiale miljøet i Sagene IF. Prisen er et diplom som deles ut av styret etter forslag fra avdelingene. 

Kriterier

En grepa Stjerne i stripe tildeles medlemmer av klubben som: 

  • Har lagt ned en solid og god innsats for klubben i en periode på 3- 5 år.
  • Har hatt en eller flere verv i klubben som styremedlem, medlem av arbeidsutvalg, lagleder, trener.
  • Har bidratt positivt til klubbens og sin idretts utvikling og til det sosiale miljøet i Sagene IF.   
  • Representert Sagene IFs filosofi og verdier på en god måte. 

Tildeling

Det er styret som bestemmer hvem som får prisen, etter forslag fra avdelingener eller enkeltpersoner. 

 

Ønsker du å sende inn et forslag til kandidat?  
Følgende må sendes inn på epost til post@sageneif.com:

  • Navn og kontaktinfo til kandidaten
  • En kort begrunnelse for hvorfor kandidaten bør få prisen.
  • Navn, kontaktinfo og signatur på den/ de som fremmer kandidaten

Utdeling

Prisen deles ut på årsmøtet, eller annet egnet arangement i klubben.

Prisen består av et diplom.

Vinnere av en Grepa Stjerne i stripe

  • Deles ut for første gang på jubileumsfesten i 2021