Grepa Stjerne i stripe!

En grepa stjerne i stripa har lagt ned solid og god innsats for klubben i en priode på 3- 5 år og representert Sagene IFs verdier på en god måte. Det kan feks. være som styremedlem eller medlem av et arbeidsutvalg, som lagleder eller trener. En grepa Stjerne i stripe har bidratt positivt til utviklingen av klubben og til egen idrett, samt til det sosiale miljøet i Sagene IF. Prisen er et diplom som deles ut av styret etter forslag fra avdelingene. 

Kriterier

En grepa Stjerne i stripe tildeles medlemmer av klubben som: 

 • Har lagt ned en solid og god innsats for klubben i en periode på 3- 5 år.
 • Har hatt en eller flere verv i klubben som styremedlem, medlem av arbeidsutvalg, lagleder, trener.
 • Har bidratt positivt til klubbens og sin idretts utvikling og til det sosiale miljøet i Sagene IF.   
 • Representert Sagene IFs filosofi og verdier på en god måte. 

Tildeling

Det er styret som bestemmer hvem som får prisen, etter forslag fra avdelingener eller enkeltpersoner. 

 

Ønsker du å sende inn et forslag til kandidat?   
Følgende må sendes inn på epost til post@sageneif.com:

 • Navn og kontaktinfo til kandidaten
 • En kort begrunnelse for hvorfor kandidaten bør få prisen.
 • Navn, kontaktinfo og signatur på den/ de som fremmer kandidaten

Utdeling

Prisen deles ut på årsmøtet, eller annet egnet arangement i klubben.

Prisen består av et diplom.

Vinnere av en Grepa Stjerne i stripe

Utnevnelser 2021:

 • Siri Moe, innebandy
 • Elisabeth Høvås, innebandy
 • Ingrid Våge, fotball
 • Leona Øyen, fotball og dans
 • Mårten Blixt, bandy
 • Ilona, sykkel
 • Anne Britt Granaas, Innebandy
 • Morten Kolstad, innebandy
 • Tommy Øyen, fotball
 • Per Scavenius, fotball
 • Nima Backi, fotball
 • Thanu Anderson, fotball
 • Hamid Rharbal, bryting
 • Irene Heiersjø, fotball
 • Kaia Lund – Iversen, fotball
 • Ståle Dybsjord, fotball
 • Nenad Pavlovic, fotball
 • Reid Stene, fotball
 • Tuva Hope, fotball
 • Didrik Bell, bandy
 • Michael Utsi, fotball
 • Eirik Bendixen, fotball
 • Inger Marie Zongo, fotball. 
 • Ellen Scavenius, fotball og håndball
 • Wenche Rustad Larsen, bryting/judo
 • Karsten Werner Nilsen, fotball
 • Axel Grelland, bandy
 • Håkon Larssen, tennis
 • Patrice Belauze, rugby
 • Martin Beyer, quidditch
 • Ragnhild W Dahl, quidditch
 •  Per – Henning Sørensen Leder / Trener for Sagene Super.
 • Suhail Karim, landhockey
 • Saeed Karim, landhockey
 • Jimena Val Gora, landhockey
 • Isabelle Gerz, landhockey