Årsmøtet 2019

Sagene IFs årsmøte 2019 går av stabelen 28. mars kl. 18 på klubbhuset.

Alle medlemmer har møterett på årsmøtet. Medlemmer som har fylt 15 år, har vært medlem av klubben i minst en måned og har oppfylt sine medlemsforpliktelser, har stemmerett på årsmøtet.

Vi oppfordrer medlemmer som vil være med å bestemme til å møte opp. Årsmøtet er Sagene IFs høyeste myndighet, og bestemmer rammene for vår aktivitet. Du kan lese mer om Sagene IFs årsmøter her

VELKOMMEN!

Avdelingenes oppgaver til årsmøtet:

Info og maler finner du her!

Frist for innleveringer er 1. mars 2018!