Vil du bidra?

Har du lyst til å bidra til Sagene IFs arbeid for nærmiljøet på Sagene?

Det finnes mange måter å gjøre det på, under finner du en oversikt. 

Vi setter svor pris på alle bidrag i alle former, små og store! 

Gi til aktivitetetsfondet! 

Sagene IF har et aktivitetsfond.

Fondets midler brukes til å dekke medlems- og treningsavgifter, lisenser, utstyr, cuper og samlinger for barn og ungdom fra familier som har lav betalingsevne. I bydel Sagene gjelder dette ca 1/5 av alle barn. Fondet er ikke et fond formelt sett, det er en konto i vårt balanseregnskap. Det er svært lite byråkreti knyttet til fondet, alts om trengs er en epost fra familien selv, lagleder/trenere, offentlige instanser, eller andre med tilnkytning til utøveren. Alle søknader behandles forløpende og raskt. Styret rapporterer på aktivitet og utvikling i fondet i årsrapporten. 

 

Fondets årlige bidagsytere er bydel Sagene og Oslo kommune (nabolagsmidler), dette settes vi stor pris på! Bidraget fra disse to har dekket kostnadene til omlag 1/3 av søknadene. For å kunne svare positivt på alle søknader, så har klubben selv dekket de resterende 2/3 av kosntadene. Det er altså et stort behov for flere bidrag til fondet! Det er vårt mål å få inn så mange små og store bidraggytere at dette dekker alle søknader vi får inn.  

 

Slik bidrar du?

  • Jeg vil gi et fast beløp pr måned. 
    • Legg inn fast trekk på ønsket beløp i din netttbank.
    • Betal til Sagene IFs sitt kontonummer 90120538143, merk med "aktivitetsfondet"
  • Jeg vil gi et engangsbeløp. 
    • Overfør ønsket beløp til Sagene IFs konto 90120538143, merk med "aktivitetsfondet". 
    • Vipps ønsket beløp til Sagene IFs Vipps nummer, merk med "aktivitetsfondet". 

Tusen takk for ditt bidrag!

 

Støtt oss med din Grasrotandel!

Støtt oss med din Grasrotandel - Bli vår grasrotgiver i dag!

Du finner info om hva Grasrotandelen er og hvordan du velger Sagene IF som din Grasrotmottaker her.

Du ser også statistikk på hvor mange spillere som har Sagene IF som Grasrotmottaker og hvor mye penger som til enhver tid har kommet inn til klubben.

 

Pr. 2022 får vi inn omlag 250.000 kr pr år i Grasrotmidler, alle disse midlene går direkte til Sagene IF sitt inkluderingsarbeid (åpne idrettsskoler, Etter skoletid, AKS- prosjektet, ferie- aktivitet 15:00-klubben, syprosjektet, ungdom i jobb, utlån av skøyter og utstyr).Sagene IF bruker omlag 2,5 mil kr pr år på inkluderingsarbeid (ikke inkludert aktivitetsfondet), det er 1/4 av hele vår omsetning. 

 

Tusen takk til alle våre Grasrotgivere!

 

Bli støttemedlem! 

Meld deg inn i klubben som støttemedlem!

Det koster 420 kr pr. kalenderår, årsmøtet bestemmer prisen. 

Medlemskontingenten fra støttemedlemmer går til driften av hovedlaget. 

 

Støttemedlemskap inkluder medlemskap i vår supporterklubb "Den røde stjerne".

Du finner info om hvordan du melder deg inn som støttemedlem nederst på siden her. 

 

En varm takk til alle våre støttemedlemmer!