Sportslig leder

Velkommen som sportslig ansvarlig!

På denne siden finner du den infoen du trenger for å løse dine oppgaver på en god måte.

Rolle

Sportslig leder har det overordnede ansvaret for all sportslig aktivitet som skjer i avdelingen. Sportslig leder skal sørge for at avdelingen har en sportslig plan som alle trenerne følger, samt jobbe for at klubben når sine sportslige målsetninger. Sportslig leder er utpekt av avdelingsleder og rapporterer til avdelingens arbeidsutvalg. Sportslige ledere skal levere politiattest. Du finner rollebeskrivelse for sportslig ansvarlig her.

Oppgaver

Sportslig leder har følgende oppgaver:

 • Sette avdelingenes sportslige mål sammen med avdelingens arbeidsutvalg.
 • Utvikle, implementere og revidere avdelingens sportslige plan.
 • Utarbeide aktivitetsplan/ terminliste for avdelingen pr sesong.
 • Bestemme hvilke trener som skal ha ansvar for hvilke lag/ grupper.
 • Lede trenerfora og kalle inn til trenermøter.
 • Faglig oppfølging og utvikling av trenere.
 • Kvalitetssikre barne- og ungdomsidretten i avdelingen.
 • Påse at avdelingens sportslige arbeid drives i tråd med overordnede rammer og retningslinjer i Sagene IF.
 • Holde seg oppdatert på informasjon fra klubben.

Overordnede rammer

Sagene IF skal drive sin sportslige aktivitet innenfor følgende rammer:

Mal for trenerkontrakt

Alle trenere som får lønn av Sagene IF skal ha en arbeidskontrakt med klubben. Styret vedtar i desember hvert år en mal for trenerkontrakt for påfølgende år. Den skal brukes av alle avdelinger/ idretter. Arbeidsutvalget i den enkelte avdeling/ idrett har ansvar for at deres trenere har en arbeidekontrakt som er i tråd med malen når arbeidsforholdet starter. Daglig leder eller styreleder skal godkjenne og signere på alle kontrakter. Du finner malen for trenerkontrakt for 2018/2019 her. Det som er markert i rødt kan avdelingene bestemme over/ endre.

Kommunikasjon

 • Sagene IF bruker Google Gsuite til epost, arkiv og kalendere. Alle sportslige ledere får en konto. Det betyr at de får tilgang til alle klubbens arkiv (mapper i sky som kan deles med feks trenerne) og kalendere (Årshjul, banekalendere og terminlister), samt får egen sportsliglederidrett@sageneif.com epostadresse.
 • Sagene IF bruker Klubbadmin og Truegropus som verktøy for kommunikasjon med medlemmene og utvalg av medlemmer. Her kan du opprette utvalg med de trenerne du skal følge opp, slik at du kan sende epost og sms til dem.
 • Ta kontakt med daglig leder for å komme i gang med Google Gsuite, Klubbadmin og Truegroups.

Sportslig plan

Tips til arbeidet:

 1. Sagene IF har en overordnet sportslig plan som gjelder for hele klubben.
 2. Særforbundene i den enkelte idrett (fotballforbundet, bandyforbundet...) har svært ofte sportslige planer/ utviklingstrapper.
 3. Idrettsforbundets barnerettigheter og bestemmelser om barneidrett inneholder en generell utviklingstrapp.
 4. Ta utgangspunkt i pkt 1, 2 og 3 i arbeidet med den sportslige planen for din avdeling.
 5. Husk at planen skal være et praktisk verktøy den enkelte trener både skal forstå og kunne ta med seg ut på feltet.
 6. Det er viktig at du lagrer den sportslige planen og bakgrunnarbeidet med den i fellesmappene i Google Gsuite, slik at klubben kan bygge videre på ditt arbeid når du slutter.
 • Sagene IF har en overordnet sportslig plan som gjelder for hele klubben.
 • Særforbundene i den enkelte idrett (fotballforbundet, bandyforbundet...) har svært ofte sportslige planer/ utviklingstrapper.
 • Idrettsforbundets barnerettigheter og bestemmelser om barneidrett inneholder en generell utviklingstrapp.
 • Ta utgangspunkt i pkt 1, 2 og 3 i arbeidet med den sportslige planen for din avdeling.
 • Husk at planen skal være et praktisk verktøy den enkelte trener både skal forstå og kunne ta med seg ut på feltet.
 • Det er viktig at du lagrer den sportslige planen og bakgrunnarbeidet med den i fellesmappene i Google Gsuite, slik at klubben kan bygge videre på ditt arbeid når du slutter.
 • Aktivitetsplan/ terminliste

  Alle idrettene i Sagene IF har en egen terminliste, som er publisert på den enkelte idrett sine sider her på sageneif.no. Dette er en Google calendar, du har tilgang til å legge til/ slette/ endre aktiviteter i denne via via din Google Gsuite konto. Vi anbefaler at du legger inn terminlisten til din avdeling her. Du kan også gi den enkelte trener tilgang til å legge inn sin aktivitet i terminlisten. Aktiviteter som bør inn i terminlisten: Trenermøter, foreldremøter, spillermøter, kurs, arrangementer, dugnader, aktivitet felles for klubben....

  Faglig oppfølging av trenere

  Sagene IFs kursplan:

  Sagene IFs kursplan inneholder kurs for alle klubbens trenere i temaer som er felles for alle idretter:

  • Sagene IFs anti- doping arbeid (prate medutøvere om doping, gjennomføre Ren utøver med dem over 15 år)
  • Førstehjelpskurs (Vanlig førstehjelp samt bruk av hjertestarter)
  • Kosthold og basistrening (Spesifikt for ungdom).

  Trenerkurs i din idrett:

  Det er den enkelte avdeling sitt ansvar å utdanne sine trenere i egen idrett og de må dekke dette via egne budsjetter. Det et sterkt fokus på at trenerne skal få tilbud om kurs og kompetanse i mal for trenerkontrakt. Sportslig leder har rett til å komme med innspill til hva som skal settes av til trenerkurs i budsjettet. Sportslig leder bestemmer hvilke trenere som får dekket hvilke kurs innenfor vedtatt budsjett.

  Øvrige rutinebeskrivelser

  Vi har samlet de fleste rutinebeskrivelser for klubben her.

  Info og kunnskap

  Om hva som skjer i Sagene IF:

  • Følg med på sageneif.no!
  • Abboner på vårt nyhetsbrev!
  • Følg oss på Facebook og Instagram!

  Om hvordan klubben driftes og fungerer:

  Vi anbefaler at du kikker gjennom sidene i lenkene under: