Medlem arbeidsutvalg avdeling

Velkommen som medlem i arbeidsutvalget i din idrett!

På denne siden finner du den infoen du trenger for å løse dine oppgaver på en god måte.

Om avdelingenes arbeidsutvalg

Sagene IF v/ årsmøtet vedtar hvert år en organisasjonsplan for klubben. En del av denne organisasjonsplanen er et mandat for avdelingene. Mandatet beskriver de ansvar og oppgaver Sagene IF har delegert til avdelingene. Du finner organisasjonsplanen med mandatet her. Alle avdelinger/ idretter i Sagene IF må ha et arbeidsutvalg med minimum 3 medlemmer. Lederen av arbeidsutvalget er valgt av årsmøtet, de øvrige medlemmene plukkes ut av leder. Begge kjønn skal være representert. Kommunikasjonen med styret foregår via avdelingens representant i styret. Leder av arbeidsutvalget sitter i Sagene IFs ledergruppe.


Oppgaver

Avdelingenes arbeidsutvalg har følgende oppgaver:

 • Styre egen idrett innfor styrets vedtatte planer og budsjetter.
 • Fastsette treningsavgifter for sin idrett.
 • Organisere og administrere all aktivitet i egen idrett.
 • Styre egne lagledere, trenere og utvalg.
 • Representere Sagene IF i egen særkrets og eget særforbund.
 • Utpeke representanter til styrets utvalg.

Rollebeskrivelser

Alle arbeidsutvalg må ha en leder (valgt på årsmøte) og en medlemsansvarlig (utpekt av leder). Ut over dette er arbeidsutvalgene i de ulike idrettene forskjellige, både i antall medlemmer og i hvilke roller de har med. De fleste har imidlertid behov for (og enten har eller ønsker å ha) en sportslig leder, en web- sjef, og en materialforvalter. Du finner rollebeskrivelser for alle disse rollene (for leder, medlemsansvarlig, sportslig leder, web- sjef, materialforvalter) her.

Kommunikasjon

Arbeidsutvalget har en viktig rolle i å påse at medlemmene i deres idrett får den informasjonen de skal.

Du kan lese om kommunikasjon i Sagene IF her.

Verktøy:

 • Sagene IF bruker Google Gsuite, alle avdelingsledere får en egen konto. Her finner du klubbens arkiv og kalendere, og du får en idrett@sageneif.com epostadresse. Det kan også opprettes kontoer til andre roller i arbeidsutvalget etter behov.
 • Sagene IF har et sentralbord der de som ringer klubben kan bli satt over til den idretten/ avdelingen de ønsker å snakke med. Det er avdelingsleders mobilnummer som ligger inne her og som vil få disse telefonene.
 • Sagene IF bruker idrettens system for medlemshåndtering, les mer om det her. Avdelingsleder og medlemsansvarlig legges inn med tilganger til disse systemene. Det betyr at de har tilgang til medlemslisten og kan sende epost/ sms til medlemmene, og at de får all info de skal fra forbund og krets.
 • Sagene IF bruker Truegroups som internt kommunikasjonssystem, og du vil få en invitasjon til å bli med på epost som du må akseptere.
 • Avdelingsleder bør sørge for at de får administratorrettigheter til alle avdelingens kontoer på nett (Facebook, Instagram, Snapchat...).

Diverse

 • Vi ønsker at alle avdelingsledere skal presenteres med navn, kontaktinfo og bilde på våre nettsider, om du ikke ønsker dette gir du oss beskjed.
 • Leder av avdelingen er valgt på årsmøtet å må iht loven være medlemmer av Sagene IF, og han/ hun er derfor registrert i vårt medlemsregister.

Øvrige rutinebeskrivelser

Vi har samlet de fleste rutinebeskrivelser for klubben her.

Informasjon og kunnskap

Om arbeidsutvalgets arbeid:

På våre nettsider har alle idrettene sine egne undersider, og her ligger oversikt over medlemmer og styringsdokumenter for hvert enkelt arbeidsutvalg.


Om hvordan klubben driftes og fungerer:

Vi anbefaler at du kikker gjennom sidene i lenkene under: