Lagleder

Velkommen som lagleder!

På denne siden finner du den infoen du trenger for å løse dine oppgaver på en god måte.

Rolle

Lagleder er lagets/ gruppas administrative leder og ha ansvaret for at alt praktisk fungerer rundet laget/ gruppa. Lagleder skal overlate det sportslige til trener som har ansvar for organisering av treninger, uttak, kampgjennomføring osv. Det er avdelingenes arbeidsutvalg som utpeker lagledere. Alle lagledere i Sagene IF er frivillige. Det er et krav at alle lag/ grupper har en lagleder.

Oppgaver

Lagleder har følgende oppgaver:

 • Holde medlemslisten til sitt lag oppdatert i medlemsystemet.
 • Sørge for at alle utøvere er medlem av klubben og har lisens.
 • Kreve inn medlems- og treningsavgifter sammen med medlemsansvarlig i avdelingen og daglig leder.
 • Påse for at utøvere, trenere og foreldre får nødvendig informasjon.
 • Sende bestilling på utstyr laget/ gruppa trenger til materialforvalter i avdelingen.
 • Ansvar for lagets/ gruppas økonomi og lagskasse.
 • Melde på laget/ gruppa til aktivitet (serie, cuper, stevner, samlinger).
 • Arrangere hjemmekamper (ta imot gjester, sørge for dommere, fylle ut kamprapporter)
 • Administrere reiser til/ fra bortekamper.
 • Innkalle og lage vaktlister til dugnader.
 • Oppdatere lagets/ gruppas sider på nett.
 • Sette seg inn i klubbens retningslinjer og påse at laget/ gruppas aktivitet skjer i tråd med disse.
 • Sette seg inn i klubbens filosofi og Fair- play kort, og se til at egen, treners og utøvernes opptreden er i tråd med dette.
 • Møte på avdelingens lagledermøter og holde seg oppdatert på info fra klubben.

Kommunikasjon

Sagene IF bruker Klubbadmin (medlemsregisteret) og Truegropus som verktøy for kommunikasjon med medlemmene og utvalg av medlemmer. Her kan du kommunisere med dine spillere på sms og epost. Ta kontakt med daglig leder for å komme i gang med Klubbadmin og Truegroups.

Medlemskap

Alle utøverne på sitt lag/ gruppe skal være medlemmer av Sagene IF, du kan lese om medlemskap i Sagene IF her.

Her finner du info om: Hvordan en melder seg inn og ut, priser og betaling, hva det betyr å være medlem.

Medlemmer som ikke får til å melde seg inn via Min idrett kan bruke innmeldingsskjema, da må du legge dem inn manuelt i medlemsregisteret.

Lisens

Alle som er over 12 år (det året de fyller 13) skal ha lisens/ forsikring via sitt særforbund, og ingen får spille kamper uten å ha lisens. Lisenssystemet er forskjellig i de ulike idrettene, du må derfor avklare med ditt arbeidsutvalg om hvordan dere praktisk løser oppfølging av lisenser. Det er viktig at medlemmene i din avdeling får info om forsikringsvilkår og melding av skade, du finner info om dette på nettsidene til ditt særforbund (og i lenken under). Du kan lese mer om lisens/ forsikring her. Her finner du info om: Barneidrettsforsikringen, idrettens skadetelefon, lisens for utøvere over 13 år, linker til særforbundenes info om lisenser.


Medlemssystemet

Sagene IF bruker idrettens medlemsystemer (Min idrett, Klubbadmin, Sportsadmin) til å administrere medlemskap og lisenser, sende ut fakturaer for medlems- og treningsavgifter, og til å kommunisere med medlemmene på epost og sms. Alle lagledere skal ha tilgang til medlemsystemet, dette får du av daglig leder eller medlemsansvarlig i din avdeling. Du finner info og brukerveiledning til vårt medlemsystem her.


Viktig prinsipp:

 • Våre medlemmer skal i størst mulig grad administrere sitt eget medlemskap via Min idrett!
 • Vær streng, henvis til info til medlemmer på sageneif.no og NIF it support, og anbefal Min idrett apen.

Innkreving av treningsavgifter

Du kan lese om medlems- og treningsavgiften her.

Du finner Sagene IFs retningslinjer for innkreving av medlems- og treningsavgifter her.


Rutiner for innkreving:

Daglig leder, medlemsansvarlig og lagledere samarbeider om å kreve inn treningsavgiften etter følgende rutiner:

 • Daglig leder publiserer info om utsending av faktura på våre nett- og facebooksider i forkant av utsendelse hvert år.
 • Daglig leder gjør følgende en gang pr måned: sender ut purringer, sender ut fakturaer til nye medlemmer.
 • Medlemsansvarlig i hver avdeling får av sin avdelingsleder en gang pr måned en oversikt på et excel- ark over alle som har utestående.
 • Medlemsansvarlig gjennomgår lista sammen med den enkelte lagleder (feilsendt, nedbetaling, meldt ut, purres...?)
 • Lagleder tar saken videre med den enkelte spiller/ forelder og gir eventuelt beskjed om at de ikke får spille kamper før utstående er oppgjort. Om dette er vanskelige samtaler, så ber lagleder om hjelp/ råd fra daglig leder eller medlemsansvarlig

Løsninger for familier med lav betalingsevne: Les her.

 • Viktig prinsipp! - Alle skal få være med, vi finner alltid løsninger!
 • Du finner info om hvilke løsninger som finnes for familier sliter med å betale her.
 • Medlemsavgiften må alle betale, den er knyttet til rettigheter en har som medlem.
 • Treningavgiften kan enten utsettes, deles opp eller en kan søke fritak.
 • Lisenser og reiser har vi ingen faste ordninger for, men ta kontakt med daglig leder om det blir en utfordring.

Informasjonsarbeid

Lagleder har ansvar for at utøvere og foreldre får den informasjonen de trenger om klubben, laget og aktiviteten.

Tips:

her

Du må informere om:

Sagene IFs Filosofi

Lagskassen

her

Dugnader

Sagene IF følger idrettsforbundets retningslinjer for dugnad, du finner disse her. Alle medlemmer i Sagene IF må forvente å jobbe 4 dugnader pr år, vi har informert om det her. Lagleder sin oppgave ifm dugnadene er å informere laget om dugnaden og sette opp vaktlister.

Faste dugnader:

 • Oslo Sommertid (siste helgen i juni/ første helgen i juli hver år) - Alle avdelinger, årsmøtet vedtar hva overskuddet går til.
 • Ryddedugnad i Bjølsenhallen vår og høst - Innebandy og bryting
 • Ryddedugnad på Voldsløkka vår og høst - Fotball, rugby, landhockey, tennis, bandy
 • Hallvakter i Bjølsenhallen - Innebandy
 • Vakter i klubbhuset - Fotball, rugby, sykkel, bandy, landhockey, tennis, Quidditch.

Ditt lag må også gjerne i tillegg jobbe egne dugnader for å skaffe penger til lagskassen (kakelotteri, varetelling, salg....). Dere må da organisere dugnaden selv. Både inntekter og utgifter fra dugnaden skal gå via Sagene IF sin konto og føres på lagskassen i regnskapet.

Øvrige rutinebeskrivelser

Vi har samlet de fleste rutinebeskrivelser for klubben her.

Her finner du en beskrivelse rutiner som er relevante for deg som lagleder (utstyr, treningstider, kamper, påmeldinger, overganger...).

Informasjon og kunnskap

Om hva som skjer i Sagene IF:

 • Følg med på sageneif.no!
 • Abboner på vårt nyhetsbrev!
 • Følg oss på Facebook og Instagram!

Om hvordan klubben driftes og fungerer:

Vi anbefaler at du kikker gjennom sidene i lenkene under: