Årsmøtet 2016

Innkalling og sakspapirer til årsmøtet 2016

Vi oppfordrer medlemmer som vil være med å bestemme til å møte opp. Årsmøtet er Sagene IFs høyeste myndighet, og bestemmer rammene for vår aktivitet. Du kan lese mer om Sagene IFs årsmøter her.

VELKOMMEN!