Vår filosofi

MÅL - MILJØ - MULIGHETER

Vedtatt av årsmøtet 23. april 2013

Mål

Sagene IF skal være et idrettslag som gir alle mulighet til å delta i idrettsaktivitet med riktig kvalitet i et godt miljø.

Miljø

Sagene IF skal skape et miljø der mange vil være med og mange vil delta.

Sagene IF skal bygge et miljø der "god gammeldags folkeskikk" står i sentrum.

Sagene IF skal være en aktiv og positiv bidragsyter i nærmiljøet i Sagene bydel.

Sagene IF skal være en åpen og demokratisk organisasjon.

Muligheter

Medlemmene i Sagene IF skal få mulighet til å utvikles som utøvere, trenere, dommere og ledere.

Medlemmene i Sagene IF skal få mulighet til å påvirke sin egen idrettsaktivitet.

Medlemmene i Sagene IF skal få mulighet til å drive med flere idretter.

Medlemmene i Sagene IF skal få mulighet til å utvikle seg som mennesker.