Vår filosofi

MÅL - MILJØ - MULIGHETER

Vedtatt av årsmøtet 29. april 2021

Mål

Sagene IF skal være et idrettslag som gir alle mulighet til å delta i idrettsaktivitet med høy kvalitet i et godt miljø.

Miljø

Sagene IF skal skape et miljø der mange vil være med og mange vil delta.

Sagene IF er et trygt og morsomt sted å være medlem. 

Sagene IF skal bygge et miljø der god  folkeskikk står i sentrum.

Sagene IF skal være en aktiv og positiv bidragsyter i nærmiljøet i Sagene bydel.

Sagene IF skal være en åpen og demokratisk organisasjon.

Muligheter

Medlemmene i Sagene IF skal få mulighet til å utvikles som utøvere, trenere, dommere og ledere.

Medlemmene i Sagene IF skal få mulighet til å påvirke sin egen idrettsaktivitet.

Medlemmene i Sagene IF skal få mulighet til å drive med flere idretter.

Medlemmene i Sagene IF skal  få drive med idrett uavhengig av familiens økonomi. 

Medlemmene i Sagene IF skal  få drive med idrett uavhengig av kulturbakgrunn.