Årsmøtet 2018!

Sagene IFs årsmøte 2018 går av stabelen 22. mars kl. 18 i Kay- salen på samfunnshuset.

Alle medlemmer har møterett på årsmøtet. Medlemmer som har fylt 15 år, har vært medlem av klubben i minst en måned og har oppfylt sine medlemsforpliktelser, har stemmerett på årsmøtet.

Vi oppfordrer medlemmer som vil være med å bestemme til å møte opp. Årsmøtet er Sagene IFs høyeste myndighet, og bestemmer rammene for vår aktivitet. Du kan lese mer om Sagene IFs årsmøter her.

VELKOMMEN!

Avdelingenes oppgaver til årsmøtet:

Info og maler finner du her!

Frist for innlevering er 1. mars 2018!